4 adet araç stışı / İhale Kayıt No: 01 / Tarih: 24.02.2015
                                                                                                                 T.C

ÇAMARDI İLÇESİ MERKEZ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 ARAÇ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI 

 

              1-Mülkiyeti Çamardı Belediye Başkanlığına  ait olan 4 (DÖRT ) adet araç, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45-47 maddesine göre   açık artırma yoluyla     ayrı ayrı satılacaktır.

 

 

Sıra 

No

Plaka No 

Model

Yılı 

Marka/Tipi 

Muhammen 

Bedel (TL)

(% KDV Hariç) 

      Geçici Teminat

         Tutarı (TL)

           %3

1 

51 AK 243

2011

Temsa Prestij S.DLX E4 (27+1 Kişilik)

    78.400

  2.400

2 

 

2005

Caterpıllar 432 D Beko Loder

    45.800

  1.400

3 

51 DZ 293

1993

Damperli Kamyon , Fatih

    6.500

     200

4 

51 DH 819

1992

İVECO 65..9 KAMYON

    4.500

     150

 

   2-İhale, Çamardı Belediye Başkanlığının Belediye Caddesi No:1/1 Çamardı/Niğde  adresinde bulunan Hizmet Binası Toplantı Salonunda 03/03/2015 Salı  Günü saat 14:00'da yapılacaktır. 
3-İhaleye ilişkin şartname Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir.  

4-İhale konusu araçlar ihale tarihine kadar hafta içi mesai saatleri içerisinde Kurum merkez hizmet binası otoparkında görülebilecektir. 
5-İhaleye ilişkin son başvuru ihale tarih ve saatine kadar olup,  Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 
6-İhaleye Katılmak İçin İstenilen Belgeler:

-Nüfus cüzdanı sureti 
-Şartnamede belirtilen geçici teminata ilişkin belge, 
-2014 yılı içinde alınmış iş veya ikamet adreslerini gösterir bir belge (tebligat adresinin farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belge), 
-Başkası adına vekil olarak ihaleye katılanların, noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise aynca noterden onaylı imza sirküleri ve temsil yetki belgesi örneği. 
7-İhaleye katılanların ihale saatinden önce %3 geçici teminatları yatırıp,ihale üzerinde kalan kişi ve tüzel kişiler %6 Kati teminata çevirmek zorundadır.

   İhaleye giren kişi ve tüzel kişiler her ihale için ayrı ayrı girip ayrı ayrı teminat yatırmaları gerekmektedir.

8-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

9-İhaleye bir dilekçe vererek ve PTT ile yapılan müracaatlar kabul edilir.

10-Gerektiğinde hal mercii Çamardı Mahkemeleri ve İcra daireleridir.

11-Sayın Halkımız ve ilgililere ilanen duyurulur 16/02/2015

                                                                                                                                                                                      Yavuz SOYLU

                                                                                                                                                                                   Belediye Başkanı

 

 
BİZİ TAKİP EDİN