ŞUBAT 2015 MECLİS GÜNDEMİ
T.C.
ÇAMARDI İLÇESİ MERKEZ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 
 
SAYI      :  M.51.3.ÇAM..0.005.0.01/                                                                    ÇAMARDI                                                                                                        
KONU   :  Meclis toplantısı.                                                                                   02/02/2015                   
 
 
 
DOSYA
 
 
                Belediye Meclisimiz 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi gereğince aşağıda gündemde yazılı  maddeleri  görüşüp    karara bağlamak üzere 06/02/2015  tarihine rastlayan Cuma günü saat 14:00’ de Belediyemiz Hizmet binası toplantı salonunda, Şubat  ayı olağan toplantısını yapacaktır.
                 Bilgilerinize Rica  ederim.
 
 
 
                                                                                                                              Yavuz SOYLU
                                                                                                                            Belediye Başkanı
 
 
 
 
 
 
G  Ü  N  D  E  M                                :
       Yoklama.
1-)  Bir önceki Meclis toplantı tutanaklarının incelenmesi.
2-)  İhtisas Komisyonları üye seçimi.
3-)  Belediye dükkan kiralarının belirlenmesi.  
4-)  Belediye gelir tarifesinin belirlenmesi (İmar Harçları)
       Dilek ve temenniler.
       Kapanış.
  
 
BİZİ TAKİP EDİN