MART 2015 MECLİS KARARLARI
 
MECLİSTE BULUNANLAR
 
Karar T:06.03.2015
Başkan :Yavuz SOYLU
Üyeler  : Yaşar DEVELİ, ,Ramazan ÇINAR,  Osman FIRAT,  Mahmut GÜNEŞ ,Mustafa OK, İlhami ERİKCİ
Emin HATIBOĞLU , Akıner ECEMİŞ ve Veli ATEŞ
KATILMAYAN ÜYELER :    
Karar No:
 
2015 - 3
Sayfa No:
1
      Belediye Meclisimiz 6 MART  2015 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 14:00’ de yapmış olduğu Mart ayı toplantısında almış olduğu kararların örneğidir.
 
         Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı yasanın 20. Maddesi gereğince aylık olağan toplantısını yapmak üzere 06.03.2015 tarihine tesadüf eden Cuma  günü saat 14:00 Belediyemiz toplantı salonunda  Meclis Başkanı Yavuz SOYLU’nun başkanlığında  toplandı. Toplantıya katılan üyelerin imzaları alındı.  Belediye Meclis üyelerinin tamamının toplantıya katıldıkları görüldü.
         Başkan açılış konuşmasını yaparak,  üyelere toplantıya katılmalarından dolayı teşekkür etti.
 Belediye Meclisimize gündem dışı olarak görüşülmesi için sevk edilen Mal. Hiz.Müd. Osman ÇALIŞKAN’nın yazısı okundu ve gündemin 4. Maddesi olarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
      
2015/3-1 KARAR ÖZETİ  1-)  Bir önceki Meclis Toplantı Tutanaklarının İncelenmesi.
        KARAR: Belediye Meclisimizin 06.02.2015  tarihli  Meclis toplantı tutanaklarının 1 sureti Meclis üyelerine dağıtılarak okunması, incelenmesi beklendi.   Nakdi hata olup olmadığının kontrol edilerek söz alıp almak isteyenin olup olmadığının soruldu . Emin  HATİPOĞLU Söz alarak , Gecen Toplantının 4. ünçü Maddesinde İmar Komisyonu üyeliğinde kendinin yazılması gerekirken Veli ATEŞ’in yazıldığını düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Yapılan Oylama sonunda Belediyemiz İmar Komisyonundan sehven yazılan Veli ATEŞ çıkartılarak Emin HATİPOLU’ olarak düzeltilmesine oy birliği ile kara verildi. Başkada söz alan olmadığından gündemin diğer maddesine geçildi.
          Belediye Meclis Üyesi İlhami Erikçi söz alarak Belediyemiz Meclis toplantılarında kamera kaydı tutulup, tutulmaması yönünde oylama yapılmasını talep etti.
  KARAR 2: Yapılan oylama sonunda Meclis toplantılarında  kamera kaydı alınmamasına oy çokluğu ile karar verildi. Belediye Meclis üyesi Emin HATİPOĞLU toplantıyı terk etti.
 
        2015/3-3 KARAR ÖZETİ:  220 Ada 50 Parsele Kesimhane yapımı ve yapımı için Belediye Encümenine yetki verilmesi.
KARAR :  Başkan; Değerli Meclis üyelerimiz, bildiğiniz gibi  Belediyemize ait temiz, hijyenik ve  ilçemizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir kesim hanemiz bulunmamaktadır. Şu anda kullanılan kesim hane Eski Belediye hizmet binası altında olup, kesim hane planında olmadığı için deriler koku yaymakta , İlçemiz kasapları tarafından şikayet konusu olmaktadır. İhtiyaçlarımıza cevap vermesi açısından, İlçemiz Çarşı  Mahallesinde maden çayı kenarında  Mülkiyeti Belediyemize ait 220 ada 50 parselde  , bulunan yaklaşık 250 M2 lik alana Belediyemizce günün koşullarına uygun kesimhane yapılmasını ve bunun için Belediye Encümenine yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum dedi. Yapılan oylamada bahse konu olan alana kesim hane yapılmasına ve bunun için Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2015/3-3 KARAR ÖZETİ:  208 Ada 3 Parsele Kantar, İdari bina yapımı ve yapımı için Belediye Encümenine yetki verilmesi.
  KARAR:  Başkan; Sayın Meclis üyelerimiz sizlerinde bildiği gibi İlçemizde tek Belediyemize ait kantar  yaklaşık 25 yıl hizmet vermiş daha sonrada ekonomik ömrünü tamamladığından kapatılması hasıl olmuştur.  Belediyemize ait kantarın kapatılmasından sonra aradan  gecen 1,5 yıl içinde özel sektörden bu iş için talip olan olmamış, özellikle son bahar aylarında vatandaşlarımız  ürettikleri ürünleri satarken tartmakta sıkıntılar çekmişlerdir. Bu sıkıntıların giderilmesi için Belediyemize ait İlçemiz Maden Mahallesi. 208 Ada 3 Parselde bulunan yaklaşık 1.100 M2 alan üzerine belediyemiz tarafından kantar yapılmasını ve yapımı için
MECLİSTE BULUNANLAR
 
Karar T:06.03.2015
Başkan :Yavuz SOYLU
Üyeler  : Yaşar DEVELİ, ,Ramazan ÇINAR,  Osman FIRAT,  Mahmut GÜNEŞ ,Mustafa OK, İlhami ERİKCİ
Emin HATIBOĞLU , Akıner ECEMİŞ ve Veli ATEŞ
KATILMAYAN ÜYELER :    
Karar No:
 
2015 - 3
Sayfa No:
2
      Belediyemiz Encümenine yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum dedi. Yapılan oylama da bahse konu olan taşınmaz üzerine Kantar, İdari bina yapılmasına ve yapımı için Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
 
2015/3-4 KARAR ÖZETİ: Emekli olacak personel ile alacakların ödenmesi sırasında
Anlaşma yapması için Belediye Başkanına yetki verilmesi.
   KARAR : Değerli ÜyelerimizBelediyemizde işçi statüsünde çalışıp emekliye ayrılmaları söz konusu olan personellerimiz bulunmaktadır. Bu arkadaşlarımızın sendikal haklarından doğan izin ücreti, giyecek,  ikramiye vb. konularda sosyal alacakları  konusunda , Belediyemiz menfaatleri doğrultusunda anlaşma yapmaya ve anlaşma metni imzalamaya yetki itiyorum dedi. Yapılan oylama sonunda emekliye ayrılacak personel ile alacaklarının bir kısmından feragat edip anlaşma imzalaması için Belediye Başkanı yavuz SOYLU’ya yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
 
 
 DİLEK VE TEMENİLER
Sayın arkadaşlarım sizlerinde bildiği gibi 5393 Sayılı Kanunun 25 Maddesine istinaden denetim yapmaları gerekmektedir.  Denetim Komisyonu üyeleri denetim yapmak üzere 10 Mart  Salı günü saat 10:00 dan itibaren denetime başlamalarını oylarınıza sunuyorum dedi. Yapılan oylamada Denetim Komisyonunun  10 Mart Salı günü denetime başlamalarına oy birliği  ile karar verildi. Toplantımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz, Yapmış olduğumuz toplantının ve almış olduğumuz kararların memleketimize hayırlar getirmesini dileyerek gündemi burada kapatıyorum dedi.
 
          Yavuz SOYLU                  Mahmut GÜNEŞ             Ramazan ÇINAR
            Meclis Başkanı                   Meclis Katibi                    Meclis Katibi
                   (İmza)                                         (İmza)                                 (İmza)
 
 
 
 
 
 
 
 
Yavuz SOYLU
Belediye Başkanı
 
 
 
 
 
 
BİZİ TAKİP EDİN