MART 2015 MECLİS GÜNDEMİ
T.C.
ÇAMARDI İLÇESİ MERKEZ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 
 
SAYI      :  M.51.3.ÇAM..0.005.0.01/                                                        ÇAMARDI                                                                                                        
KONU   :  Meclis toplantısı.                                                                                                            
                                                                                                                                                 02/03/2015          
 
 
 
D O S Y A
 
 
                Belediye Meclisimiz 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi gereğince aşağıda gündemde yazılı  maddeleri  görüşüp    karara bağlamak üzere 06/03/2015  tarihine rastlayan Cuma günü saat 14:00’ de Belediyemiz Hizmet binası toplantı salonunda, Mart  ayı olağan toplantısını yapacaktır.
                 Bilgilerinize Rica  ederim.
 
 
 
                                                                                                                              Yavuz SOYLU
                                                                                                                            Belediye Başkanı
 
 
 
 
 
G  Ü  N  D  E  M                                :
       Yoklama.
1-) Bir önceki toplantıda alınan kararların incelenmesi.
2-) 220 Ada,50 Parsele Kesimhane yapımı ve yapımı için
      Belediye Encümenine yetki verilmesi.
3-)  208 Ada,3 Parsele Kantar, İdari bina  yapımı ve yapımı  için
      Belediye Encümenine yetki verilmesi.
 
    
 
BİZİ TAKİP EDİN