NİSAN 2015 MECLİS GÜNDEMİ
T.C.
ÇAMARDI İLÇESİ MERKEZ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 
 
SAYI      :  M.51.3.ÇAM..0.005.0.01/                                                                                                                 ÇAMARDI                                                                                                        
KONU   :  Meclis toplantısı.                                                                                                                                  27/03/2015                   
 
 
GÜNDEM
 
                Belediye Meclisimiz 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi gereğince aşağıda gündemde yazılı  maddeleri  görüşüp    karara bağlamak üzere 03/04/2015  tarihine rastlayan Cuma günü saat 14:00’ de Belediyemiz Hizmet binası toplantı salonunda, Nisan ayı olağan toplantısını yapacaktır.
                 Bilgilerinize Rica  ederim.
 
 
 
                                                                                                                              Yavuz SOYLU
                                                                                                                            Belediye Başkanı
 
 
 
 
 
 
G  Ü  N  D  E  M                                :
       Yoklama.
1-) Bir önceki toplantıda alınan kararların incelenmesi.
2-) 5393 Sayılı Kanunun 25. Maddesi gereğince  Denetim Raporlarının görüşülmesi.
3-) 5393 Sayılı Kanunun 33. Maddesi gereğince 2. Ad  Encümen secimi.
4-) 20 Ada 1,2,11 ve 12 nolu parseller üzerinde  Kız yurdu ve Kaymakamlık
      Lojmanı için İmar tadilatı yapılması.
5-) 2-3 Ada 5-6-2 Ada 11 parsel ile 23 Ada 21 parselde  ve 101 Ada 7 no lu parselde .
      Belediye hizmet alanı ve diğer  değişiklikler için imar tadilatı yapılması.
6-) -) 5393 Sayılı Kanunun 56. Maddesi gereğince  Yıllık faaliyet raporunun görüşülmesi.
 
 
     Dilek ve Temenniler
     Kapanış.
 
    
 
BİZİ TAKİP EDİN