NİSAN 2015 MECLİS KARARLARI
MECLİSTE BULUNANLAR
 
Karar T:03.04.2015
Başkan :Yavuz SOYLU
Üyeler  :Ramazan ÇINAR,  Osman FIRAT,  Mahmut GÜNEŞ ,Mustafa OK, İlhami ERİKCİ
Emin HATIBOĞLU ve Akıner ECEMİŞ  
KATILMAYAN ÜYELER :   Yaşar DEVELİ ve  Veli ATEŞ   
Karar No:
 
2015 - 4
Sayfa No:
1
      Belediye Meclisimiz 3 NİSAN  2015 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 14:00’ de yapmış olduğu Nisan ayı toplantısında almış olduğu kararların örneğidir.
 
         Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı yasanın 20. Maddesi gereğince aylık olağan toplantısını yapmak üzere 03.04.2015 tarihine tesadüf eden Cuma  günü saat 14:00 Belediyemiz toplantı salonunda  Meclis Başkanı Yavuz SOYLU’nun başkanlığında  toplandı. Toplantıya katılan üyelerin imzaları alındı.  Belediye Meclis üyelerinden Yaşar DEVELİ ve Veli ATEŞ’in toplantıya mazeret bildirmeksizin katılmadıkları görüldü. Salt çoğunluk sağlandığından toplantıya devam edildi.
         Başkan açılış konuşmasını yaparak,  üyelere toplantıya katılmalarından dolayı teşekkür etti.
 Belediye Meclisimize gündem dışı olarak görüşülmesi için sevk edilen, Belediye Meclis üyesi Osman FIRAT’ın , Meclise sevk edilen 03.04.2015 tarihli yazısı okundu ve gündemin 7’inci maddesi olarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
2015/4-1 KARAR ÖZETİ :  1-)  Bir önceki Meclis Toplantı Tutanaklarının İncelenmesi.
        KARAR: Belediye Meclisimizin 06.03.2015  tarihli  Meclis toplantı tutanaklarının 1 sureti Meclis üyelerine dağıtılarak okunması, incelenmesi beklendi.   Nakdi hata olup olmadığının kontrol edildi. Söz alıp almak isteyenin olup olmadığının soruldu .Konu ilke ilgili söz alan olmadığından gündemin 2’inci maddesine geçildi.
 
        2015/-4-2 KARAR ÖZETİ:  5393 Sayılı Belediye Kanunun 25’in  maddesi Denetim raporlarının görüşülmesi.
KARAR : KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereği denetim Komisyonu üyelerinin denetimle ilgili raporları teknik yardım almadan kendileri tarafından incelenerek, hazırlandığı görüldü. Hazırlanmış olan Denetim Komisyonu raporlarının birer örnekleri  Meclis Üyelerine dağıtılarak incelenmesi beklendi. Konu ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.  Denetim Komisyonu Üyesi Emin HATİPOĞLU söz alarak kendisinin denetim için yazı gönderilmediğini, herhangi bir denetim faaliyetinde bulunmadığı bunun için “Denetim Raporlarını” kabul etmediğini beyan etti. Başkan gecen Mart ayı toplantısında Denetim faaliyetleri ile ilgili Denetim Komisyonu üyelerinin bilgilendirildiği hatta Belediyemiz resmi internet sitesinde de konu ile ilgili bilgilerin mevcut olduğunu söyledi.
    Yapılan oylamada Belediyemiz Denetim Komisyonu üyelerince hazırlanan Denetim Komisyonu raporlarının kabulü için Emin HATİPOLU ret oyu kullandı diğer  üyelerin tamamını oyu ile Denetim Raporlarının kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
2015/3-3 KARAR ÖZETİ:  208 Ada 3 Parsele Kantar, İdari bina yapımı ve yapımı için Belediye Encümenine yetki verilmesi.
  KARAR:  Başkan; Sayın Meclis üyelerimiz sizlerinde bildiği gibi İlçemizde tek Belediyemize ait kantar  yaklaşık 25 yıl hizmet vermiş daha sonrada ekonomik ömrünü tamamladığından kapatılması hasıl olmuştur.  Belediyemize ait kantarın kapatılmasından sonra aradan  gecen 1,5 yıl içinde özel sektörden bu iş için talip olan olmamış, özellikle son bahar aylarında vatandaşlarımız  ürettikleri ürünleri satarken tartmakta sıkıntılar çekmişlerdir. Bu sıkıntıların giderilmesi için Belediyemize ait İlçemiz Maden Mahallesi. 208 Ada 3 Parselde bulunan yaklaşık 1.100 M2 alan üzerine belediyemiz tarafından kantar yapılmasını ve yapımı için 
 
   
 
MECLİSTE BULUNANLAR
 
Karar T:06.03.2015
Başkan :Yavuz SOYLU
Üyeler  : Yaşar DEVELİ, ,Ramazan ÇINAR,  Osman FIRAT,  Mahmut GÜNEŞ ,Mustafa OK, İlhami ERİKCİ
Emin HATIBOĞLU , Akıner ECEMİŞ ve Veli ATEŞ
KATILMAYAN ÜYELER :    
Karar No:
 
2015 - 3
Sayfa No:
2
      Belediyemiz Encümenine yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum dedi. Yapılan oylama da bahse konu olan taşınmaz üzerine Kantar, İdari bina yapılmasına ve yapımı için Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
 
2015/3-4 KARAR ÖZETİ: Emekli olacak personel ile alacakların ödenmesi sırasında
Anlaşma yapması için Belediye Başkanına yetki verilmesi.
   KARAR : Değerli ÜyelerimizBelediyemizde işçi statüsünde çalışıp emekliye ayrılmaları söz konusu olan personellerimiz bulunmaktadır. Bu arkadaşlarımızın sendikal haklarından doğan izin ücreti, giyecek,  ikramiye vb. konularda sosyal alacakları  konusunda , Belediyemiz menfaatleri doğrultusunda anlaşma yapmaya ve anlaşma metni imzalamaya yetki itiyorum dedi. Yapılan oylama sonunda emekliye ayrılacak personel ile alacaklarının bir kısmından feragat edip anlaşma imzalaması için Belediye Başkanı yavuz SOYLU’ya yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
 
 
 DİLEK VE TEMENİLER
Sayın arkadaşlarım sizlerinde bildiği gibi 5393 Sayılı Kanunun 25 Maddesine istinaden denetim yapmaları gerekmektedir.  Denetim Komisyonu üyeleri denetim yapmak üzere 10 Mart  Salı günü saat 10:00 dan itibaren denetime başlamalarını oylarınıza sunuyorum dedi. Yapılan oylamada Denetim Komisyonunun  10 Mart Salı günü denetime başlamalarına oy birliği  ile karar verildi. Toplantımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz, Yapmış olduğumuz toplantının ve almış olduğumuz kararların memleketimize hayırlar getirmesini dileyerek gündemi burada kapatıyorum dedi.
 
          Yavuz SOYLU                  Mahmut GÜNEŞ             Ramazan ÇINAR
            Meclis Başkanı                   Meclis Katibi                    Meclis Katibi
                   (İmza)                                         (İmza)                                 (İmza)
 
 
 
 
 
ASLININ AYNIDIR
10.03.2015
 
 
 
Yavuz SOYLU
Belediye Başkanı
 
 
 
 
Çamardı Belediyesinin 06.03.2015 tarih ve 2015/3
Sayılı Karar numarası altında aldığı 4 adet karar örneği
………./2015 tarihinde ……….Sayı ile Kayıt altına alınmıştır.
 
 
 
BİZİ TAKİP EDİN