HAZİRAN 2015 MECLİS KARALARI
 

MECLİSTE BULUNANLAR

 

Karar T:05.06.2015

Başkan :Yavuz SOYLU

Üyeler  :Ramazan ÇINAR,  Osman FIRAT,  Mahmut GÜNEŞ ,Mustafa OK Yaşar DEVELİ 

Emin HATIBOĞLU , Akıner ECEMİŞ  , Veli ATEŞ  

KATILMAYAN ÜYELER :   , İlhami ERİKCİ

Karar No:

 

2015 - 6

Sayfa No:

1

  

05.06.2015 TARİHLİ HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTI TUTANAĞIDIR

 

   Belediye Meclisimiz 5 HAZİRAN  2015 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 14:00’ de yapmış olduğu HAZİRAN ayı toplantısında almış olduğu kararların örneğidir.

Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı yasanın 20. Maddesi gereğince aylık olağan toplantısını yapmak üzere 05.06.2015 tarihine tesadüf eden Cuma  günü saat 14:00 Belediyemiz toplantı salonunda  Meclis Başkanı Yavuz SOYLU’nun başkanlığında  toplandı. Toplantıya katılan üyelerin imzaları alındı.  Belediye Meclis üyelerinden, İlhami ERİKÇİ’nin toplantıya mazeret bildirmeksizin katılmadığı   görüldü.

         Başkan açılış konuşmasını yaparak,  üyelere toplantıya katılmalarından dolayı teşekkür etti. Meclisimizce alınacak kararların memleketimize hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu

 Belediye Meclisimize gündem dışı olarak görüşülmesi için sevk edilen konu olmadığından, gündemin il maddesinin görüşülmesine karar verildi.

2015/6-1 KARAR ÖZETİ :  1-)  Bir önceki Meclis Toplantı Tutanaklarının İncelenmesi.

        KARAR: Belediye Meclisimizin 08.05.2015  tarihli  Meclis toplantı tutanaklarının 1 sureti Meclis üyelerine dağıtılarak okunması, incelenmesi beklendi.   Nakdi hata olup olmadığının kontrol edildi. Söz alıp almak isteyenin olup olmadığının soruldu .Konu ilke ilgili söz alan olmadığından gündemin 2’inci maddesine oy birliği ile karar verildi.

 

                 2015/6-2 KARAR ÖZETİ : İller Bankasından  İçme suyu Projesi için , Kredi talebinin görüşülmesi

          KARAR : Sayın arkadaşlar; Önümüzdeki yaklaşım 40 yıl İlçemizin içme suyunu sağlayacak Belediyemizce güzergahı belirlenen, Pınarbaşı kaynağından ilçemize saniyede 16 M3 su  taşıyacak  içme suyu isale hattının projesi ve yapımı için iller bankasından kredi talebinde bulunulmasına . bunun için Belediye başkanı yavuz SOYLU’ya yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi

 

2015/6-3 KARAR ÖZETİ : İller Bankasından  Kanalizasyon için Kredi talebinin görüşülmesi

          KARAR :İlçemizdeki mevcut kanalizasyon şebekesi, yıllar itibariyle yıpranmış olması, İlçemiz ihtiyacına artık cevap verememesi, sürekli tıkanması nedeniyle yenilenmesi ve ek şebeke döşenmesi gerektiğinden İller bankasından kredi talebinde bulunulmasına bunun için Belediye başkanı yavuz SOYLU’ya yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2014/6-4 KARAR ÖZETİ : İller Bankasından  İlave-Revizyon   İmar planlarının  yapımı ve  İmar Planlarına Esas  Jeolojik – Jeoteknik  Etüt işlerinin yapılması  için Kredi talebinin görüşülmesi

 KARAR :İlçemiz Belediye sınırları içinde yapılan halihazırımız doğrultusunda İlave-Revizyon  imar planlarının yapılması gerekmektedir. İlk İmar Planımız 1985 yılı ile 1997 Yılı tarihlerinde yapıldığından  bu güne kadar ile ilçemizde  yerleşim bölgesinin artması ve planlara ihtiyaç duyulması  ve bu imar planlarının yetersiz kalması  nedeniyle yaklaşık 1060 hektarlık alan için İlave-Revizyon imar planı  çalışması ve yapım işi ile  yapılacak imar planına esas  jeolojik-Jeoteknik zemin etüdüne de ihtiyaç  olduğundan bu etüdünde  yapılması için  İller Bankası

MECLİSTE BULUNANLAR
 
Karar T:05.06.2015
Başkan :Yavuz SOYLU
Üyeler  :Ramazan ÇINAR,  Osman FIRAT,  Mahmut GÜNEŞ ,Mustafa OKEmin HATIBOĞLU , Akıner ECEMİŞ  , Yaşar DEVELİ  Veli ATEŞ  
KATILMAYAN ÜYELER :   , İlhami ERİKCİ
Karar No:
 
2015 - 6
Sayfa No:
2
aracılığıyla   yaptırılmasına  ve Bankayı  yetkilendirilmesi   için Taahhütname düzenlenmesine Bunun için Belediye Başkanı Yavuz SOYLU’ya yetki verilmesine   Meclisimizce oybirliği ile kara verildi.
  2015/6-5 KARAR ÖZETİ : Nurettin ÇINAR’ın İmarla ilgili dilekçesinin görüşülmesi.
          KARAR :Başkan; değerli üyelerimiz, İlçemiz Bereketli Mahallesinden Nurettin ÇINAR Belediyemize vermiş olduğu 05.06.2015 tarihi dilekçesi ile İlçemiz Yeni Mahallede Pafta 5 , ada 16 , Parsel 5 içerisinde gecen Belediyemiz 50 L 3 A imar paftasında 7 metrelik yolun kaldırılması için talep etmiş olup, Belediye Meclisimizce Şehir plancısının yapacağı tadilat ve vereceği rapor doğrultusunda PİN kodu almak kaydıyla konunun incelenmesine  oy birliği ile karar verildi.
2014/6-6 KARAR ÖZETİ :2464 Sayılı Kanun gereği Belediye gelir ve harç tarifesinin belirlenmesi.
          KARAR : Başkan ; Sayın arkadaşlarım gündemimizin bu bölümünde 2464 Sayılı kanunu gereği belediyemiz gelir tarifesini görüşeceğiz bu konuda söz almak isteyen varmı dedi. Konu ile ilgili söz almak isteyen olmadığından, başkan bir önceki uygulanan  gelir tarifesinin 2015 yılı kalan kısmı ve , 2016 yılı  Haziran ayına kadar uygulanmasını önerdi, buna göre ;
     YANGIN SİGORTA VERGİSİ : 2464 Sayılı kanunun 40-44 maddeleri uygulanmasına.
     ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ: 2464 Sayılı kanunun 44-51 maddeleri uygulanmasına.
     KAMYON KİRA BEDELİ: 10 Km kadar 100,00 TL sonrası için 150,00 TL alınmasına
     KANAL SU TARİFESİNİN BELİRLENMESİ:
  Belediyemize ait sulama kanalarının ücret tarifesi;
  Dönümü (1000 M2) sulama ücreti.
  Hanyası Sulama kanalı          :25,00 TL
  Oluklu Öz  Sulama kanalı     :25,00 TL
  Köyönü   Sulama kanalı        :25,00 TL
  Kayaltıhanı  Sulama kanalı   :25,00 TL
  Maden  Sulama kanalı           :25,00 TL
 İSTEK ÜZERİNE RESMİ DAİRELERE İBRAZ EDİLECEK YAZILARDAN VE BELGELERDEN:
     50,00 TL alınmasına.
TELLALLIK HARCI :
 2464 Sayılı Kanunun  67 – 71 maddeleri uygulanmasına.
 
HAYVAN KESİM MUAYENE HARCI :
2464 Sayılı Kanunun  72-74 maddeleri uygulanmasına.
 
İŞYERİ AÇMA RUHSAT HARCI :
İşyeri Açma Ruhsat Harcı olarak 250,00 TL alınmasına.
 
KANTAR TARTI ÜÇRETİNİ,N BELİRLENMESİ
   Büyük araçlardan tartı başına 15,00 TL küçük araçlardan 10,00 TL alınmasına.
 
 
 
BİZİ TAKİP EDİN