AĞUSTOS 2015 MECLİS KARARLARI
 

MECLİSTE BULUNANLAR

 

Karar T:07.08.2015

Başkan :Yavuz SOYLU

Üyeler  :Ramazan ÇINAR,  Osman FIRAT,  Mahmut GÜNEŞ ,Mustafa OK, İlhami ERİKCİ

, Akıner ECEMİŞ  , Yaşar DEVELİ  Veli ATEŞ  

KATILMAYAN ÜYELER : Emin HATİPOĞLU  

Karar No:

 

2015 - 7

Sayfa No:

1

      Belediye Meclisimiz 7 AĞUSTOS  2015 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 14:00’ de yapmış olduğu AĞUSTOS ayı toplantısında almış olduğu kararların örneğidir.

 

         Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı yasanın 20. Maddesi gereğince aylık olağan toplantısını yapmak üzere 07.08.2015 tarihine tesadüf eden Cuma  günü saat 14:00 Belediyemiz toplantı salonunda  Meclis Başkanı Yavuz SOYLU’nun başkanlığında  toplandı. Toplantıya katılan üyelerin imzaları alındı.  Belediye Meclis üyelerinden Emin HATİPOĞLU’nun toplantıya mazeret bildirmeksizin katılmadığı görüldü.

         Başkan açılış konuşmasını yaparak,  üyelere toplantıya katılmalarından dolayı teşekkür etti.

 Belediye Meclisimize gündem dışı olarak görüşülmesi için sevk edilen,

a)      Belediye Fen Memuru Ömer KARATAŞ’ın Kadastro Tutanaklarının yeniden düzenlenmesi için 6 Kişilik Bilirkişi seçilmesi.

b)     Meclis Üyesi Mustafa OK’un eski binek aracını Çamardı Mal Müdürlüğüne devir edilmesi.

c)      Belediye Fen Memuru Ömer KARATAŞ’ın  Bilal ÇINAR, Selehattin UĞUR ve Ferdane BAŞ

In arsalarının takası için Belediye Encümenine yetki verilmesi

d)     Meclis Üyesi İlhami ERİKÇİ’nin S.S.36 Nolu taşıyıcılar Kooperatifine yer tahsisi.

4 Yazı okunarak gündeme alınıp alınmaması görüldü ve bu 4 konunun gündemin 7,8,9 ve 10 madde olarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

2015/7-1 KARAR ÖZETİ :  1-)  Bir önceki Meclis Toplantı Tutanaklarının İncelenmesi.

        KARAR: Belediye Meclisimizin 05.06.2015  tarihli  Meclis toplantı tutanaklarının 1 sureti Meclis üyelerine dağıtılarak okunması, incelenmesi beklendi.   Nakdi hata olup olmadığının kontrol edildi. Söz alıp almak isteyenin olup olmadığının soruldu .Konu ilke ilgili söz alan olmadığından gündemin 2’inci maddesine geçildi.

 

2015/7-2 KARAR ÖZETİ :  Ünzile SERTTAŞ  ve mirasçılarının dilekçelerinin görüşülmesi.

         KARAR :İlçemiz  Bereketli Mahallesi 304 Ada , 148 nolu parsel için  Ünzile SERTTAŞ ve Mirascıları adına  konut amaçlı  parsel yapılması için imar planına alınacak olan    ve Mevcut İmar planına alınan 304 Ada 149, parsel 150 parseller bitiştik olan 304 Ada 148 nolu parselin ilgi kamu kurum ve kuruluşlara görüş sorularak   alınan görüşler doğrultusunda imara alınmasına  meclisimizce oybirliği mile karar verildi.

2015/7-3 KARAR ÖZETİ :  Çarşı Mahallesi Çorakgöze mevkiinde  Kamulaştırma yapılması Konusunun görüşülmesi.

         KARAR :İlçemiz  çarşı Mahllesi  Çorakgöze ve kehret mevkiinde bulunan    İlçemiz maden mahallesinde mevcut  50.LIII.A VE 50.L.IV.C  imar paftasında, 4-13 kadastro paftası 219 ada 16 ve 20 nolu parseller ile 220 ada 25 ve 26 nolu parsellerin   220 ada 16 ve 33 nolu parsellerin   kısımlarının imar planımıza göre 2942 sayılı değişen kanunun 4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereği kamu yararına yol olarak kamulaştırılmasına  ve kamu yararına sağlayacak  yol için kamulaştırma yapılarak kamulaştırma kanununun ilgili maddeleri gereğince yapılmasına  ve gereken kamulaştırma evraklarının hazırlanarak bahsedilen

 

 

MECLİS KARAR KAĞIDI

MECLİSTE BULUNANLAR

 

Karar T:07.08.2015

Başkan :Yavuz SOYLU

Üyeler  :Ramazan ÇINAR,  Osman FIRAT,  Mahmut GÜNEŞ ,Mustafa OK, İlhami ERİKCİ

, Akıner ECEMİŞ  , Yaşar DEVELİ  Veli ATEŞ  

KATILMAYAN ÜYELER :  Emin HATİPOĞLU  

Karar No:

 

2015 - 7

Sayfa No:

2

 

yerlerin kamulaştırma yapılmasına ve bununla ilgili  Encümen kararlarında,  tapu kayıtlarında ve bilirkişi seçiminde ve tapu tescil  tescil işlemlerinde  Belediye Başkanı Yavuz SOYLU’ya yetki verilmesine ilgili 3194 sayılı imar kanunun 15 ve 16 maddeleri gereğince de  bir işlem yapılmasında     sakınca olmadığından  meclisimizce  oy birliği ile karar verildi.

 

2015/7-4 Mali Hizmetler Müdürü Vekili Osman ÇALIŞKAN’nın ödenek aktarımı ile ilgili yazısının görüşülmesi.

          KARAR:  Başkan Değerli Meclis üyelerimiz, Belediyemiz Mal.Hiz. Müdürü vekili Osman ÇALIŞKAN’nın vermiş oldu yazıda 2015 Mali yılı bütçesine 03.9.3.02 Ve 06.5.7.90 Diğerleri Bölüm maddesine konan ödenekler yetmediğinden 02.9.3.02 Mezar ve şehitlik yapımı için ilgili bölüme 500.000,00Tl ve 06.5.7.90 Diğerleri(dere ıslahı için)300.000.TL  ödenek aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

2015/7-5 KARAR ÖZETİ :  Yaşar DEVELİ’nin  Mahalle, Çadde ve Sokak  isimlerinin değiştirilmesi ve devamında işin ihaleye çıkartılması konusunun   görüşülmesi.

      KARAR : Başkan Sayım Meclis üyelerimz Sizlerinde bildiği gibi İlçemizde 5 adet Mahalle bulunmaktadır. Bereketli Mahallesi, Maden Mahallesi, Karataş Mahallesi, Yeni Mahalle ve Bereketli Mahallesi. Bu mahalleler kurulduktan sonra özellikle TOKi evleri nin yapılması, yazlıkçı evlerinin çoğalması, yapılan imar tadilatların olması, dışa göçün artması nedeniyle yeni bir yapılanmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Belediye Meclisimiz bu amaçla 05.12.2014 tarihide Mahalle , Cadde    ve sokakların sınırların Tespiti amacıyla, Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından  Akıner Ecemiş, Veli ATEŞ ve Ramazan ÇINAR ‘ dan oluşan bir komisyon kurulmuş olup,  Bu komisyonun çalışmaları neticesinde günümüz koşullarına göre komisyonun  sunacakları rapora göre yeniden Mahalle, Cadde ve sokak adet ve sınırlarını tespiti ve yediden düzenle yapılmasına konu belediyemiz personelin yetersizliği yapılacak olan numarataj ve diğer çalışmaların ihaleye çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

2015/7-6 KARAR ÖZETİ :  Belediye İtfaiye aracını görev alanının belirlenmesi.

   KARAR :   Arkadaşlar yaşadığımız şu günlerde otların kuruması nedeniyle vatandaşlarımız ve Niğde 112 Çağrı Merkezi aracılığıyla bir çok yangın ihbarı almaktayız ne varki ihbar edilen alanlara araçlarımız ulaşamamaktadır. Bu nedenle araçlarımızın ulaşamadığı alanlara itfaiye araçlarımızın gönderilmemesini oylarınıza sunuyorum dedi. Yapılan oyulama sonun da araçların ulaşamayacağı alanlara gönderilmemesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

MECLİS KARAR KAĞIDI

MECLİSTE BULUNANLAR

 

Karar T:07.08.2015

Başkan :Yavuz SOYLU

Üyeler  :Ramazan ÇINAR,  Osman FIRAT,  Mahmut GÜNEŞ ,Mustafa OK, İlhami ERİKCİ

 , Akıner ECEMİŞ  , Yaşar DEVELİ  Veli ATEŞ  

KATILMAYAN ÜYELER : Emin AHTİPOĞLU 

Karar No:

 

2015 - 7

Sayfa No:

3

      2015/7-7 KARAR ÖZETİ : 6 kişilik  Bilirkişi komisyonunun belirlenmesi

   KARAR :

 

Bereketli Mahallesi dahilinde  olan parsellerin  ,3402 Sayılı Kadastro Hükümlerince düzenlenmiş  olan  kadastro tutanaklarının aslının bulunamaması nedeniyle  tutanağın yenilenmesi  gerektiğinden , aynı kanunun 3.üncü maddesi ve “Kadastro Bilirkişileri Hakkında  Yönetmelik” hükümleri  çerçevesinde  kadastro ekibinde  görev  almak üzere   6  adet bilirkişi seçilmesine karar vereilmiş olup  Bu 6 adet Bilirkişiler 1- Durmuş DEMİR 2-Nuri KARAKAŞ-3- Kürşat YILMAZ, 4- Suat SOYLU,  5- Durmuş ER,( Abdurrahman Oğlu) ve   Bekir EKE  olmak üzere  bilirkişi seçilmelerine  ve ilgili Kadastro Müdürlüğüne bildirilmesine  meclisçe oybirliği ile karar verildi.

 

  2015/8- KARAR ÖZETİ : Belediyemize ait Megan Binek aracının Çamardı Mal Müdürlüğüne devri.

   KARAR : Meclis Üyelerimiz Sizlerinde bildiğiniz gibi Belediyemize ait 51 AK 962 2010 model bine aracımız ekonomik ömrünü tamamladığı uzun yola gidemediği için yenisini almak zorunda kaldık. Konu ile ilgili Belediyemiz Meclis Üyesi Mustafa OK yazı vererek başka bir kuruma devredilmesini talep etmiştir.  Çamardı Mal müdürlüğü ise 06.08.2015 tarih ve 918 Sayılı yazıları ile 5018 Sayılı Kamu Yönetimi Kontrol kanunun 44. Maddesine göre ve  Bakanlar kurulunca 28.12.2006 tarihinde kararlaştırılan 2006-11545 karar sayılı Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. Maddesine göre söz konusu aracı bedelsiz olarak  talep etmektedirler dedi. Yapılan oylama sonunda ilgili madde hükümlerine göre aracı yapılacak protokol dahilinde şartlı ve bedelsiz olarak Çamardı mal Müdürlüğüne devir edilmesine, konu ile ilgili Belediye başkanı Yavuz SOYLU’ya yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

2015/9- KARAR ÖZETİ : Selehattin UĞUR  Bilal ÇINAR ve Feride BAŞ’a tapularının devri için Encümene yetki verilmesi

   KARAR :

İlçemiz Sınırları içinde bulunan Belediyemiz Mülkiyetinde Ada 23 Parsel 21 iken ifraz sonucu oluşan Belediye Tüzel Kişiliğine ait  23 Ada 48 Nolu parseli  Bilal ÇINAR ve Selahattin UĞUR’a  verilmesi için Bilal ÇINAR’a  ve Selahattin UĞUR’a  ait Pafta 3, Ada, 5, Parsel 6 nolu arsayı Belediye Tüzel Kişiliğine takas yoluyla verilmesi  yine  Belediye Tüzel Kişiliğine ait  23 Ada 47 Nolu parseli   Ferde BAŞ’a  verilmesi için  Feride BAŞ’a    ait Pafta 3, Ada, 2, Parsel  11 nolu arsayı Belediye Tüzel Kişiliğine takas yoluyla verilmesine  Bu işlemler için  Belediye Encümenine ve Belediye Başkanı Yavuz  SOYLU’ya Yetki verilmesine meclisçe oybirliği ile karar verildi.  

  2015/10- KARAR ÖZETİ : Çamardı  S.S 36 Nolu taşıyıcılar Kooperatifine yer tahsisi. 

   KARAR :  İlçemizde Faaliyet gösteren yolcu taşıyan S.S. 36 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi ile ilgili  Çarşı merkezinde oluşu, oturup bekleme alanının olmayışı, camiye yakın olması, trafik karışıklığı teşkil etmesi gibi konularda şikayetler gelmekte olup, şikayetler değerlendirilerek Belediyemizce yaptırılan ,

 

 

 

 

 

 

 

MECLİSTE BULUNANLAR

 

Karar T:07.08.2015

Başkan :Yavuz SOYLU

Üyeler  :Ramazan ÇINAR,  Osman FIRAT,  Mahmut GÜNEŞ ,Mustafa OK, İlhami ERİKCİ

 , Akıner ECEMİŞ  , Yaşar DEVELİ  Veli ATEŞ  

KATILMAYAN ÜYELER :   Emin HATİPOĞLU

Karar No:

 

2015 - 7

Sayfa No:

4

Maden Mahallesinde bulunan yazıhanenin   S.S. 36 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifine  ücretsiz tahsis edilmesine, çarşı içerisinde sadece bilet satış yazıhanesi bulundurulmasına otobüslerin kalkış ve bekleme noktasının belediyece tahsis edilen alan olmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

  DİLEK VE TEMENİLER

   Sayın Arkadaşlarım, gündemimizde görüşülecek başka konu olmadığı için, toplantının sonuna gelmiş bulunuyoruz , toplantıya katılmanızdan dolayı hepinize teşekkür ederim dedi.

 

 

          Yavuz SOYLU                  Mahmut GÜNEŞ             Ramazan ÇINAR

            Meclis Başkanı                   Meclis Katibi                   Meclis Katibi

                   (İmza)                                         (İmza)                                (İmza)

 

ASLININ AYNIDIR

11.08.2015

 

 

 

 

 

Yavuz SOYLU

Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

Çamardı Belediyesinin 07.08.2015 tarih ve 2015/7

Sayılı Karar numarası altında aldığı 10 adet karar örneği

………./2015  tarihinde ……….Sayı ile Kayıt altına alınmıştır.

 

 
BİZİ TAKİP EDİN