EKİM 2015 MECLİS GÜNDEMİ
 T.C.

ÇAMARDI İLÇESİ MERKEZ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

SAYI      :  M.51.3.ÇAM..0.005.0.01/                                                                    ÇAMARDI                                                                                                        

KONU   :  Meclis toplantısı.                                                                                   29/09/2015                   

 

 

 

İ L A N

 

 

                Belediye Meclisimiz 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi gereğince aşağıda gündemde yazılı  maddeleri  görüşüp    karara bağlamak üzere 02/10/2015  tarihine rastlayan Cuma günü saat 14:00’ de Belediyemiz Hizmet binası toplantı salonunda, Ekim ayı olağan toplantısını yapacaktır.

                 Bilgilerinize Rica  ederim.

 

 

 

 

                                                                                                                              Osman FIRAT

                                                                                                                            Belediye Başkan V.

 

 

 

G  Ü  N  D  E  M                                :

 

       Yoklama.

1-) Bir önceki toplantıda alınan kararların incelenmesi.

2-) İller Bankasının 17.09.2015 tarih ve  80670489-353.03-23112.

      Sayılı Kanalizasyon projesi ile ilgili yazısının görüşülmesi.

     Dilek ve Temenniler.

     Kapanış.

 
BİZİ TAKİP EDİN