EKİM 2015 MECLİS KARALARI
 MECLİS KARAR KAĞIDI

Yeni Resim

MECLİSTE BULUNANLAR

 

Karar T:06.11.2015

Başkan :Yavuz SOYLU

Üyeler  :Ramazan ÇINAR,  Osman FIRAT,  Mahmut GÜNEŞ ,Mustafa OK Yaşar DEVELİ 

Emin HATIBOĞLU ,ve Akıner ECEMİŞ  , KATILMAYAN ÜYELER :  Veli ATEŞ ve Osman FIRAT 

  

Karar No:

 

2015 - 11

Sayfa No:

1

  

 

   Belediye Meclisimiz 6 KASIM 2015 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 14:00’ de yapmış olduğu KASIM   ayı toplantısında almış olduğu kararların örneğidir.

Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı yasanın 20. Maddesi gereğince aylık olağan toplantısını yapmak üzere06.11.2015 tarihine tesadüf eden Cuma  günü saat 14:00 Belediyemiz toplantı salonunda  Meclis Başkanı Yavuz SOYLU’nun başkanlığında  toplandı. Toplantıya katılan üyelerin imzaları alındı.  Belediye Meclis üyelerinden, Veli AETEŞ ve OSMAN FIRAT’ ın toplantıya mazeret bildirmeksizin katılmadığı   görüldü.

         Başkan açılış konuşmasını yaparak,  üyelere toplantıya katılmalarından dolayı teşekkür etti. Meclisimizce alınacak kararların memleketimize hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu

 Belediye Meclisimize gündem dışı olarak görüşülmesi için sevk edilen konu olmadığından, gündemin il maddesinin görüşülmesine karar verildi.

2015/11-1 KARAR ÖZETİ :  1-)  Bir önceki Meclis Toplantı Tutanaklarının İncelenmesi.

        KARAR: Belediye Meclisimizin02.10.2015  tarihli  Meclis toplantı tutanaklarının 1 sureti Meclis üyelerine dağıtılarak okunması, incelenmesi beklendi.   Nakdi hata olup olmadığının kontrol edildi. Söz alıp almak isteyenin olup olmadığının soruldu .Konu ilke ilgili söz alan olmadığından gündemin 2’inci maddesine oy birliği ile karar verildi.

 

                 2015/11-2 KARAR ÖZETİ : 2464 Sayılı Kanun gereği Belediye Gelirler tarifesinin görüşülmesi .

KARAR: Kanunun Beşirttiği Limitler arasında alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

          Yavuz SOYLU                  Mahmut GÜNEŞ             Ramazan ÇINAR

            Meclis Başkanı                   Meclis Katibi                   Meclis Katibi

                   (İmza)                                         (İmza)                                (İmza)

 

ASLININ AYNIDIR

10.11.2015

 

 

 

 

 

Yavuz SOYLU

Belediye Başkanı

 

Çamardı Belediyesinin 04.09.2015 tarih ve 2015/8

Sayılı Karar numarası altında aldığı 1 adet karar örneği

………./2015  tarihinde ……….Sayı ile Kayıt altına alınmıştır.

 

 

 
BİZİ TAKİP EDİN