KASIM 2015 MECLİS KARARLARI
 

MECLİSTE BULUNANLAR

 

Karar T:04.12.2015

Başkan :Yavuz SOYLU

Üyeler  :Ramazan ÇINAR,  Osman FIRAT,  Mahmut GÜNEŞ ,Mustafa OK Yaşar DEVELİ , Veli ATEŞ

Emin HATIBOĞLU , Akıner ECEMİŞ  , İlhami ERİKCİ,  

KATILMAYAN ÜYELER :   

Karar No:

 

2015 - 12

Sayfa No:

1

  

  

   Belediye Meclisimiz 4 ARALIK 2015 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 14:00’ de yapmış olduğu ARALIK ayı toplantısında almış olduğu kararların örneğidir.

Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı yasanın 20. Maddesi gereğince aylık olağan toplantısını yapmak üzere 04.12.2015 tarihine tesadüf eden Cuma  günü saat 14:00 Belediyemiz toplantı salonunda  Meclis Başkanı Yavuz SOYLU’nun başkanlığında  toplandı. Toplantıya katılan üyelerin imzaları alındı.  Belediye Meclis üyelerinin tamamı toplantıya iştirak ettiği    görüldü.

         Başkan açılış konuşmasını yaparak,  üyelere toplantıya katılmalarından dolayı teşekkür etti. Meclisimizce alınacak kararların memleketimize hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu

 Belediye Meclisimize gündem dışı olarak görüşülmesi için sevk edilen:

a)      Belediye Meclis Üyesi İlhami ERİKÇİ’nin Ticaret alanlarının genişlemesi ile ilgili  yazı gündemin 5 üncü maddesi olarak görüşülmesi konusunda oylama yapıldı ve gündemin 5 üncü maddesi olarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

2015/12-1 KARAR ÖZETİ :  1-)  Bir önceki Meclis Toplantı Tutanaklarının İncelenmesi.

        KARAR: 04.11.2015 tarihli meclis tutanakları incelendi söz alan olmadı.

 

2015/12-2 KARAR ÖZETİ :  2-)  Mahmut EMLİ’nin imarla ilgili dilekçesinin görüşülmesi:

       KARAR :Mahmut EMLİ’ nin ve mirasçılarının adına verilen 27/11/2015 tarihli dilekçesine istinaden verilen 322 ada, 60 no’lu parselin imar planında cami alanı olarak ayrılmasını talep etmişlerdir. Bu taşınmaz belediyemiz 50.L.II.C Pafta sına denk gelen Y: Koordinatları  50130-50250 arasında ve X: Koordinatlar 50150-50200 koordinatları arasında konut amaçlı olarak bulunan alanın imar planı değişikliği yapılarak cami alanı ve  ibadethane yapılmasına , ayrıca cami dışında bir başka amaçla kullanılmayacağına karar verilmiş olup,yapılaşma koşulu  Emsal  olarak bırakılmasına şehir plancısının yapmış olduğu imar değişikliğine ve raporlara göre bu yerlerin tamamının imar değişikliği yapılmasına ve yapılan bu imar değişikliklerine plan işlem numarası ve onayı alınmasına, 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Bendine göre plan değişiklerinin yapılmasına askıya çıkarılmasına, ilan tutanaklarının tutulmasına ve planların yürürlüğüne konulmasına Meclisimizce oy birliği ile karar  verilmiştir.

 

2015/12-3 KARAR ÖZETİ : 3-) Yeni yapılacak olan Hükümet Konağı çevresinde ve öğretmen evinde imar tadilatı yapılması konusu :

      

 

 

 

 

 

MECLİS KARAR KAĞIDI

MECLİSTE BULUNANLAR

 

Karar T:02.10.2015

Başkan :Yavuz SOYLU

Üyeler  :Ramazan ÇINAR,  Osman FIRAT,  Mahmut GÜNEŞ ,Mustafa OK Yaşar DEVELİ,  Veli ATEŞ

Emin HATIBOĞLU , Akıner ECEMİŞ  , İlhami ERİKCİ  

KATILMAYAN ÜYELER :  

Karar No:

 

2015 - 12

Sayfa No:

2

 

KARAR :  Belediye Başkanlığımızın 08.05.2015 tarih ve 2015-5/3 sayılı ile Niğde İl Özel İdaresi Müdürlüğüne  Kamu yararına sağlamak amacıyla yapılacak olan imar tadilatı için imar  değişikliği sağlanmış olup buna göre mevcut 50.L.IIIA İmar paftasında Y= Koordinatları 49000-49100  ile X=Koordinatları 49500-49700 koordinatları arasında yer alan 15 Ada, 123 Parselin Hükümet Konağı  olarak planlı olan ve plan değişikliği için Hükümet Konağı  ile  Emniyet binası arasındaki taşıt yolu ve Emniyet binası ile PTT arasındaki 10 metre yaya  yollarının kaldırılarak resmi olarak aynı miktar üzerinden ayrılmıştır. Ayrıca resmi alanının kuzeyinde (belediye tarafı) otopark alanı olarak aynı miktar üzerinden ayrılmıştır. Yapılaşma koşulu Emsal=3.00m ve Hmax= ise serbest  bırakılmasına ve yapılacak olan binanın projelendirilmiş olup, bu proje gereği bu binanın mevcut yollara kayması sonucunda bazı yolların küçültülerek 6-7 metre olarak tadilat yapılmasına ve ayrıca öğretmenevi güzergahında bulunan imar yollarının da kaydırılması ve düşürülmesi için ve ayrıca da öğretme evininde resim kurum alanı olarak kalmasına da ve bu tadilatın şehir plancısının yapmış olduğu imar değişikliğine ve raporlara göre bu yerlerin tamamının imar değişikliği yapılmasına ve yapılan bu imar değişikliklerine plan işlem numarası ve onayı alınmasına, 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Bendine göre plan değişiklerinin yapılmasına askıya çıkarılmasına, ilan tutanaklarının tutulmasına ve planların yürürlüğüne konulmasına Meclisimizce oy birliği ile karar  verilmiştir.

 

 2015/12-4 KARAR ÖZETİ: 4-) Belediyemize ait Güneş Enerjisi panelleri kurulması ve bunun için İller Bankasından kredi talebinde bulunulması için Belediye Başkanına yetki

verilmesi:

        KARAR: Belediyemizce İller bankası A.Ş Mekansal Planlama dairesi başkanlığının 20.10.2015 tarih ve 49024 sayılı yazısında yer alan Çamardı (NİĞDE) Belediyesi  GES (Güneş Enerjisi Santrali) veri toplaması ile ilgili olarak mülkiyeti belediyemize  ait olan 507  Ada, 11 Parsel ile hazineye ait 507 Ada ,4 Parsel ile 546 ada,1 parsele tekabül eden alanlar içerisine  belediyemizce  GES kurulması  talebi için 50.L.III B Paftasına denk gelen alanlarda imar tadilatı yapılarak GES kurulmasının sağlanmasını ve İller Bankasından kredi talebinde bulunulmasına ve Panellerin kurulmasına ve İller Bankasından kredi talebinde bulunulması için Belediye Başkanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

2015/12-5 KARAR ÖZETİ: 5-) İlçemiz Ticari alanlarının genişletilmesi konusunun

Görüşülmesi :

         

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            SAYFA : 4

             KARAR:Sayın Üyeler Belediye Başkanlığımıza Belediye Meclis Üyesi İlhami ERİKÇİ’ nin 02/12/2015 dilekçesine istinaden ilçemiz yerleşim alanlarının genişlemesi nedeniyle ticari alanların açılmasına yönelik aşağıdaki şekilde ticari alanlarının açılmasını yazmış bulunuyoruz . İlçemiz  Niğde / Adana karayolu güzergahında ilçe çarşı merkezinden ve mahalleden çevre yoluna kadar  15-20 metre arasında bulunan yolun imar planımızda 50.LIIID imar paftasında Y= Koordinatları 49205-49260,X=48830-49920 ile 49560-49575 ; 50L.IVC Paftasında Y=Koordinatları 4900-48600, X=Koordinatları 49660-49680 -49230-492540-49400 ; 50L.IVB İmar Y=Koordinatları 48600-48620-49000 X=Koordinatları 49400-49500-4630-49830 ; 50L.IIIA İmar Paftasında Y=Koordinatları 4900-49220,X Koordinatları 49780-49810-50000 ; 50.L.IID İmar Paftasında Y=Koordinatları 49190-49220-49610-49680-49800 ile X=Koordinatları 50010-50100-50180-50200-50170-50210 ; 50.L.IIC İmar Paftasında Y= Koordinatları 49800-50600 ile X=Koordinatları 50170-50210-50230-50265-50200-50240 koordinatları arasın da ve  imar paftaların da   bulunan bu yol güzergahının  her iki tarafı karşılıklı geniş çaplı ticaret alanına alınmasına ve  dönüştürülmesine;

                  İlçemiz  Niğde / Adana/ Çamardı güzergahında bulunan çevre yolunun ve toplu konut alanlarından devam eden Niğde/Çamardı yol güzergahı bitiminde  buluna  karayolu  güzergahında ve ilçeye giriş  çevre yolu olan   50-60 metre arasında bulunan yolun imar planımızda 50.L.IIID İmar Paftasında Y=Koordinatları 49200-49400, X=Koordinatları 48830-48400  ;  50.LIIB İmar paftasında Y=Koordinatları 49800-50160 ile X=Koordinatları 49530-49610;  50.L.IIC İmar paftasın da Y=koordinatları 50070-50165-50510 ile x koordinatları 50510-5000-50100-50200; 50M I.D İmar paftasın da  Y= koordinatları 50600-51350 ile X koordinatları  50310-50350-50395-50435-50350-5090-50180-50250-50040 koordinatları arasın da ve  imar paftaların da   bulunan bu yol güzergahının  her iki tarafı karşılıklı geniş çaplı ticaret alanına alınmasına ve  dönüştürülmesine;

                 Belediyemiz sınırları içerisinde Pazar yeri (çorak göze) mevkiin de ve 50L3D imar Paftasın da Y= Koordinatları 49270- 49220-49060-49075-49000 ile X= Koordinatları

49180-49200-49315-49360-49385;50.L.IVC Y=Koordinatları 49875-49890 ile X= koordinatları 48360-48385;50.L.IVB İmar paftasın da Y=Koordinatları 48975-48990-48940-48960-48990-48905 ile  X=koordinatları 49400-49500-49600 koordinatları arasın da bulunan 12metre  yol güzergahının her iki tarafı karşılıklı ticari alanına alınmasına ve dönüştürülmesine ;

               Belediyemiz sınırları içerisinde İzzet Ecemiş Caddesi güzergahında ve 50L.IIID İmar paftasında Y=Koordinatları 49295-49310-49265-49280-49215-49230 ile X=Koordinatları 49190-49400 ; 50.L IIIA İmar paftasında Y= Koordinatları 49215-49230-49235-49250-49275-49310-49325 ile X=Koordinatları 49400-49800-50000 ; 50.L.IID İmar paftasında Y=Koordinatları 49310-49330 ile X=Koordinatları 50000-50060  koordinatları arasın da bulunan 12metre  yol güzergahının her iki tarafı karşılıklı ticari alanına alınmasına ve dönüştürülmesine ;

            Belediyemiz sınırları içerisinde çarşı mahallesi ada bölümünde yer alan a) 50.L.IIIA İmar paftasında Y=Koordinatları 49085-49255 ile X=Koordinatları 49480-49510-49500-49520 ; b) 50.LIII.A İmar paftasında Y=koordinatları 49265-49475 ile X =Koordinatları 49830-49845-49795-49810-49780-49815  koordinatları arasın da ve  imar paftaların da   bulunan bu yol güzergahının  her iki tarafı karşılıklı geniş çaplı ticaret alanına alınmasına ve  dönüştürülmesine; bu yerlerin tamamının imar değişikliği yapılmasına ve yapılan bu imar değişikliklerine plan işlem numarası ve onayı alınmasına, 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Bendine göre plan değişiklerinin yapılmasına askıya

 

 

             

çıkarılmasına, ilan tutanaklarının tutulmasına ve planların yürürlüğüne konulmasına Meclisimizce oy birliği ile karar  verilmiştir.

 

 

    

MECLİSTE BULUNANLAR

 

Karar T:04.12.2015

Başkan :Yavuz SOYLU

Üyeler  :Ramazan ÇINAR,  Osman FIRAT,  Mahmut GÜNEŞ ,Mustafa OK Yaşar DEVELİ , Veli ATEŞ

Emin HATIBOĞLU , Akıner ECEMİŞ  , İlhami ERİKCİ  

KATILMAYAN ÜYELER :  

Karar No:

 

2015 - 12

Sayfa No:

5

 

                                                        KAPANIŞ :

         Başkan; Değerli arkadaşlarım toplantımız burada bitmiş bulunmaktadır. Toplantıya iştiraklerinizden  dolayı hepinize teşekkür ederim dedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Yavuz SOYLU                  Mahmut GÜNEŞ             Ramazan ÇINAR

            Meclis Başkanı                   Meclis Katibi                   Meclis Katibi

                   (İmza)                                         (İmza)                                (İmza)

 

ASLININ AYNIDIR

                                                                                   10.12.2015

 

 

 

 

 

Yavuz SOYLU

Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

Çamardı Belediyesinin 04.12.2015 tarih ve 2015/12

Sayılı Karar numarası altında aldığı 5 adet karar örneği

………./2015  tarihinde ……….Sayı ile Kayıt altına alınmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BİZİ TAKİP EDİN