ARALIK 2015 MECLİS GÜNDEMİ
 T.C.

ÇAMARDI İLÇESİ MERKEZ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

SAYI      :  M.51.3.ÇAM..0.005.0.01/                                                                    ÇAMARDI                   

KONU   :  Meclis toplantısı.                                                                                   04/01/2016                    

 

 

 

DOSYA

 

                Belediye Meclisimiz 5393 sayılı kanunun 20.maddesi gereğince aşağıda gündemde yazılı  maddeleri  görüşüp  bir  karar bağlamak üzere   08/01/2016  tarihine rastlayan Cuma günü saat 14:00’de  Belediyemiz Hizmet binası toplantı salonunda olağan toplantısını yapacaktır.

                 Bilgilerinize rica  ederim.

 

 

 

                                                                                                                              Yavuz SOYLU

                                                                                                                            Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

G  Ü  N  D  E  M                                :

 

1-)  Bir önceki meclis toplantı tutanaklarının incelenmesi.

2-)  Meclis Tatil ayının belirlenmesi.

3-)  Taşınmaz mal alımı, satışı ve kiraya verilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi.     

4-)  Belediye Memurları ile Denge Sözleşmesi yapması için

       Belediye Başkanına yetki verilmesi.

5-) Belediyemize ait dükkan kiralarının belirlenmesi..

6-) Belediye harçlarının ve içme su tarifesinin belirlenmesi.

7-) Zabıta fazla çalışma ücretinin belirlenmesi.

8-) Belediye Meclis üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.

9-) Belediye geçici işçi vizelerinin onanması.

10-) Belediyemize ait Megan aracın 2 yıl süre ile Maliyeye tahsisi.

11-)5393 S.K  25 Maddesine göre 3 adet Denetim Komisyonu Üye secimi.

12-) Araç gereç alımı için Encümene yetki  verilmesi.

13-) Mal ve hizmet alımları için Encümene yetki verilmesi.

14-) 436 Ada 1 nolu parselin İmar tadilatı yapılması konusunun  görüşülmesi.

 
BİZİ TAKİP EDİN