MART 2016 MECLİS KARARLARI
 MECLİS KARAR KAĞIDI

MECLİSTE BULUNANLAR

 

Karar T:04.03.2016

Başkan :Yavuz SOYLU

Üyeler  : Yaşar DEVELİ,Ramazan ÇINAR,  ,  Mahmut GÜNEŞ ,Mustafa OK, İlhami ERİKÇİ, OSMAN FIRAT

Emin HATIBOĞLU ,ve Akıner ECEMİŞ 

KATILMAYAN ÜYELER:  Veli ATEŞ

Karar No:

 

2016 /3

Sayfa No:

1

      

         Belediye Meclisimiz 04 MART  2016 CUMA günü saat 14:00’ de yapmış olduğu MART ayı toplantısında almış olduğu kararların örneğidir

 

         Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı yasanın 20. Maddesi gereğince aylık olağan toplantısını yapmak üzere 04.03.2016 tarihine tesadüf eden Cuma  günü saat 14:00 başkanlık odasında Meclis Başkanı Yavuz SOYLU’nun başkanlığında  toplandı. Toplantıya katılan üyelerin imzaları alındı. Toplantıya Belediye Meclis üyelerinden Veli ATEŞ’ in toplantıya mazeret bildirmeksizin katılmadığı  görüldü.

         Başkan açılış konuşmasını yaparak, toplantıya katılan üyelere toplantıya katılmalarından dolayı teşekkür etti. Belediye Meclisimize gündem dışı olarak görüşülmesi için sevk edilen;

 a-) Yaşar DEVELİ’nin Pazaryeri Yer değişikliği ile yazı okundu Konu olmadığından gündemin ilk maddesine geçildi.

 

         2016/3-1 KARAR ÖZETİ :Bir önceki toplantıda alınan kararlara ilişkin tutanakların incelenmesi.

         KARAR :  Belediye Meclisimizin 05.02.2016 tarihinde yapmış olduğu Meclis toplantı tutanaklarının 1 sureti Meclis üyelerine dağıtılarak okunması incelenmesi beklendi  ve nakdi hata olup olmadığının kontrol edilerek söz alıp almak isteyenin olup olmadığının soruldu söz almak isteyen olmadığında gündemin diğer maddesine geçildi.

 

           

         2016/3-2 KARAR ÖZETİ:   Denetim Komisyonu raporlarının Görüşülmesi.

          KARAR  Başkan Sayın arkadaşlarım , şimdi gündemimizin 2 Maddesinin müzakeresi yapılacaktır. Sizlerinde  bildiği gibi 5393 sayılı kanunun 25’ inci maddesine istinaden, Denetim Komisyonu üyeleri bir yıl öncesine ait  gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin kayıt ve işlemlerin denetimini yapmak üzere toplanır denmektedir. Belediyemiz Denetim Komisyonu çalışmalarına 10 Mart 2016 Perşembe günü saat 10:00 da Belediyemiz hizmet binasında çalışmalara başlaması önerdi. Oylandı ve öneri oy birliği ile kabul edildi. Belediye Meclis üyesi Emin HATİPOĞLU söz alarak toplantı bildiriminin üyelere yazı ile de tebliğ edilmesini önerdi. Başkan bütün Denetim Komisyonu üyelerinin toplantıda olduğunu ayreten yazı ile bildirilmesinin gerek olmadığını söyledi.

 

         2016/3-3 KARAR ÖZETİ:  İl Özel İdare Müdürlüğünün 12.02.2016 tarih ve 1420 sayılı yazılarının görüşülmesi:

          KARAR :Niğde İl Özel İdare Müdürlüğünün  25.12..2015 Tarih ve 23673817-310.01.04.01-E.12246 Sayılı yazısı ile 12.02.2016 Tarih ve 23673817-310.01.04.01-E.1420 Sayılı yazılarına istinaden Niğde İli Çamardı İlçesi  sınırlarında Mülkiyeti İl Özel idaresine ait 20 Ada , 36 nolu parselin imar değişikliği ile ilgili olarak Belediyemiz 50.L.III.A  paftasında   Belediye Hizmet alanı olarak planlı olan  alanın  konut amaçlı  olarak değiştirilmesine ilişkin  alınan karar doğrultusunda bu  taşınmaz   çevresinin  Resmi Kurum alanların ve okulların  bir arada olması  ve çevrili olması  nedeniyle bu alanın imar  paftasında   aynı şekilde Belediye Hizmet  Binası  olarak kalmasına oybirliği ile karar verildi.       

 MECLİS KARAR KAĞIDI

MECLİSTE BULUNANLAR

 

Karar T:04.03.2016

Başkan :Yavuz SOYLU

Üyeler  : Yaşar DEVELİ,Ramazan ÇINAR,  ,  Mahmut GÜNEŞ ,Mustafa OK Emin HATIBOĞLU ,ve Akıner ECEMİŞ 

KATILMAYAN ÜYELER: İlhami ERİKCİ , Veli ATEŞ ve  Osman FIRAT

Karar No:

 

2016 /3

Sayfa No:

2

                 2016/3-4 KARAR ÖZETİ :Atıksu arıtma tesisinin yerinin belirlenmesi ve yapılması konusunun görüşülmesi:

         KARAR: İlçemiz  Belediye sınırları içerisinde  projesi yapılan kanalizasyon  hattının   bir arada toplanması nedeniyle atık su arıtma tesisi  yapılması ve yapılması içinde  320 Ada 60 nolu parselde belirlenecek alana atık su arıtma tesisi  yapılmasına,    320 Ada 60 nolu  parselin mera vasfında olup  mera komisyonundan izin alınmasına ve  mera komisyonunca  atık su arıtma tesisi  alanı olarak kullanılacak  alanın   atık su arıtma tesisi  olarak tahsis edilmesine ve ilgili atık su arıtma tesisi kurulması için  İlgili  kurum   ve kuruluşlar  doğrultusunda alınacak bilgi, belgeler ve işlemler  neticesinde  belirlenen alana Atık su Arıtma tesisi yapılmasına  oybirliği ile karar verildi            

 

           

         2016/3-5 KARAR ÖZETİ:   Yaşar DEVELİ’nin pazaryerinin kaldırılması ile ilgili yazısının görüşülmesi.

 KARAR :  Başkan Sayın üyelerimiz gündemimizin bu maddesinde  Çarşı içerisinde bulunan Cuma günleri kurulan Pazar yerinin  İzzet Ecemiş Çaddesine kaldırılması konusunu görüşeceğiz dedi. Meclis üyesi Emin HATİPOĞLU söz alarak, konunun öncelikle imar komisyonunda görüşülmesini istedi. Öneri oylamaya sunuldu, bu arada Emin HATİPLU aynı güzergahta amcasının arazisi olması nedeniyle oylamaya katılmadı yapılan oylama sonunda İmar Komisyonunda görüşülmesine gerek olmadığına  oy çokluğu ile karar verildi. İlçemiz sınırlarında mevcut pazaryerinin yetersiz kalması ve yeni resmi kurumların inşa edilmesi ve çevresinin tamamen yetersiz kalması pazaryerinin  bir araya sıkışmaları ve halkın  alış verişin yapmaları sırasında  kalabalık  ortam oluşturması ve yeterli yer olmaması  bu yüzden  Bu pazar yerinin   Nazmiye Pınar  İlköğretim okulunun  güneyinden başlayıp Çarşı Mahallesi İzzet Ecemiş  Caddesinde   bulunan yol güzergahına kurulmasına   oy çokluğu  ile karar verildi.            

 

                                                              DİLEK VE TEMENNİLER

   Başkan; Sayın arkadaşlar bu bölümde İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 03.03.2016 tarih ve 382 sayılı yazısını görüşeceğiz. 4081 Sayılı kanunun Murakebe heyetinde görev almak üzere Belediye Meclis Üyesi Yaşar DEVELİ’ yi oylarınıza sunuyorum dedi. Yapılan oylamada Yaşar DEVELİ oy birliği ile seçildi.

 

       Yavuz SOYLU                  Mahmut GÜNEŞ             Ramazan ÇINAR

            Meclis Başkanı                   Meclis Katibi                   Meclis Katibi

                   (İmza)                                         (İmza)                                (İmza)

 

ASLININ AYNIDIR

08.03.2016

 

 

 

Yavuz SOYLU

Belediye Başkanı

 

 
BİZİ TAKİP EDİN