MAYIS 2016 MECLİS KARARLARI
 MECLİS KARAR  TUTANAĞI

MECLİSTE BULUNANLAR

 

Karar T:06.05.2016

Başkan :Yavuz SOYLU

Üyeler  : Yaşar DEVELİ,Ramazan ÇINAR,  ,  Mahmut GÜNEŞ ,Mustafa OK

Emin HATIBOĞLU , Akıner ECEMİŞ   İlhami ERİKCİ ve  Osman FIRAT

KATILMAYAN ÜYELER:, Veli ATEŞ

Karar No:

 

2016 /5

Sayfa No:

1

      

        Belediye Meclisimiz 06 MAYIS  2016 CUMA günü saat 16:00’ de yapmış olduğu MAYIS ayı toplantısında almış olduğu kararların örneğidir

 

         Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı yasanın 20. Maddesi gereğince aylık olağan toplantısını yapmak üzere 06.05.2016 tarihine tesadüf eden Cuma  günü saat 16:00 başkanlık odasında Meclis Başkanı Yavuz SOYLU’nun başkanlığında  toplandı. Toplantıya katılan üyelerin imzaları alındı. Toplantıya Belediye Meclis üyeler , Veli ATEŞ ’in toplantıya mazeret bildirmeksizin katılmadığı  görüldü.

         Başkan açılış konuşmasını yaparak, toplantıya katılan üyelere toplantıya katılmalarından dolayı teşekkür etti. Belediye Meclisimize gündem dışı olarak görüşülmesi için sevk edilen Konu olmadığından gündemin ilk maddesine geçildi.

 

         2016/5-1 KARAR ÖZETİ :Bir önceki toplantıda alınan kararlara ilişkin tutanakların incelenmesi.

         KARAR :  Belediye Meclisimizin 04.01.2016 tarihinde yapmış olduğu Meclis toplantı tutanaklarının 1 sureti Meclis üyelerine dağıtılarak okunması incelenmesi beklendi  ve nakdi hata olup olmadığının kontrol edilerek söz alıp almak isteyenin olup olmadığının soruldu söz alan olmadığından gündemin diğer maddesine geçildi.

 

 DİLEK VE TEMENNİLER

    Başkan; Değerli Meclis üyelerimiz gündemimizde bulunan konuları görüşüp karara bağlamış bulunuyoruz toplantıya katılmanızdan dolayı hepinize teşekkür ederim dedi.

 

         Yavuz SOYLU                   Osman FIRAT             Akıner ECEMİŞ

            Meclis Başkanı                   Meclis Katibi                   Meclis Katibi

                   (İmza)                                         (İmza)                                (İmza)

 

ASLININ AYNIDIR

10.05.2016

 

 

 

Yavuz SOYLU

Belediye Başkanı

 

 

Çamardı Belediyesinin 06.05.2016 tarih ve 2016/5

Sayılı Karar numarası altında aldığı 1 adet karar örneği

………./2016  tarihinde ……….Sayı ile Kayıt altına alınmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BİZİ TAKİP EDİN