AĞUSTOS 2016 MECLİS KARARLARI
  

MECLİSTE BULUNANLAR

 

Karar T:05.08.2016

Başkan :Yavuz SOYLU

Üyeler  : Yaşar DEVELİ,Ramazan ÇINAR ,  Mahmut GÜNEŞ ,Mustafa OK

Emin HATIBOĞLU , Akıner ECEMİŞ   İlhami ERİKCİ ve  Osman FIRAT

KATILMAYAN ÜYELER:, Veli ATEŞ

Karar No:

 

2016 /8

Sayfa No:

1

      

        Belediye Meclisimiz 05 AĞUSTOS  2016 CUMA günü saat 14:00’ de yapmış olduğu AĞUSTOS ayı toplantısında almış olduğu kararların örneğidir

 

         Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı yasanın 20. Maddesi gereğince aylık olağan toplantısını yapmak üzere 05.08.2016 tarihine tesadüf eden

Cuma  günü saat 14:00 başkanlık odasında Meclis Başkanı Yavuz SOYLU’nun başkanlığında  toplandı. Toplantıya katılan üyelerin imzaları alındı.

Toplantıya Belediye Meclis üyeler , Veli ATEŞ ’in toplantıya mazeret bildirmeksizin katılmadığı  görüldü.

         Başkan açılış konuşmasını yaparak, toplantıya katılan üyelere toplantıya katılmalarından dolayı teşekkür etti. Belediye Meclisimize gündem

dışı olarak görüşülmesi için sevk edilen, konu olmadığından, bir önceki toplantı tutanakların incelenmesine geçildi.

 

 

 

          Bir önceki toplantıda alınan kararlara ilişkin tutanakların incelenmesi.

        Belediye Meclisimizin 03.06.2016 tarihinde yapmış olduğu Meclis toplantı tutanaklarının 1 sureti Meclis üyelerine dağıtılarak okunması

incelenmesi beklendi  ve nakdi hata olup olmadığının kontrol edilerek söz alıp almak isteyenin olup olmadığının soruldu söz alan olmadığından gündemin diğer maddesine geçildi.

2016/8-1 KARAR ÖZETİ Norm Kadro güncellemesi:

KARAR :  Sayın arkadaşlar Belediyemizin 53 adet Belediye Memur Norm kadrosu

 olup, bunların 7 adeti dolu iken son aldığımız, zabıta memur ile 8 adet dolu memur kadrosu sahip olup, (IV) Sayılı Dolu-Boş Kadro cetvelinin

düzenlenmesine ayrıca 07.06.2007 tarihinde yapmış olduğumuz kadro değişikliğinde sehven hata yaptığımız müfettiş incelemesinde ortaya

çıktığından Tahsildar memuru iken zabıta kadrosuna atanan Osman ÇALIŞKAN’nın tekrar Norm kadroda boş bulunan 5.dereceli

Tahsildar kadrosuna atanmasına ve 19 adet olan işçi kadrosunun boş- dolu (VII) cetvelin güncellenmesine oy birliği ile karar verildi.

2016/8-2 KARAR ÖZETİ  2464 Sayılı Kanun Gereği Harçların Belirlenmesi.

           KARAR : Sayın arkadaşlar, son yapılan denetimlerde harçlarla ilgili çok veya az harç aldığımız tespit edilmiş olup,

önümüzdeki günlerde yapacağımız çalışmalar sonunda, konun tekrar gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum dedi yapılan oylamada,

Belediye harçlarının ileriki tarihlerde gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

 

    

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

MECLİSTE BULUNANLAR

 

Karar T:05.08.2016

Başkan :Yavuz SOYLU

Üyeler  : Yaşar DEVELİ,Ramazan ÇINAR,  ,  Mahmut GÜNEŞ ,Mustafa OK, Emin HATIBOĞLU , Akıner ECEMİŞ   İlhami ERİKCİ ve  Osman FIRAT

KATILMAYAN ÜYELER: , Veli ATEŞ

Karar No:

 

2016 /8

Sayfa No:

2

2016/8-3  KARAR ÖZETİ: Mahalle Sınırlarının Belirlenmesi    

KARAR:   İlçemizin 4 Mahalleden oluşmasına, oluşan mahallelerin sınırlarının 

 İlçemiz  sınırlarını takip eden alan olup ; Bütün  bu ilçemiz sınırları   içinde Mahallerimizin  

         dönüştürülmesi   için 5393 Sayılı belediye Kanununun  9 maddesi gereğince  Belediye Meclisinin 

         05.08.2016 Tarih ve 2016/00 nolu  kararırıyla     yapılanmaya   başvurulmuştur.

          Kuzeyi : Ören  Köyü sınırından başlayan  Maden  Çayının devamında  oluklu öz (arkı) kanalı

          takip eden alan;

Güneyi : Burç Yolu Köyü devamında gelen Adana – Çamardı Niğde çevre yolunun  kesiştiği ve

Burç köyü sınırını takiben  Hacı Osman hanı Kanalı ile   Elekgölü Köyü ve Burç Köyü  sınırlarını çevreleyen alan;  

Doğusu :  Maden Çayından gelen  Oluklu Öz  (ark)kanalının  devamında  Adana- Çamardı –Niğde 

  çevre yolunun  kesiştiği  alanla birlikte  Kehret Mevkii  sınırlarını takip eden alan;

         Batısı ;  Yeni bağlar Mevkii olarak bilinen Burç Köyü  ve Kavaklıgöl Köyü sınırlarını  takip eden

         alan olup ; Bütün bu çevreleyen alana MADEN MAHALLESİ    olarak Mahalle oluşturulmasına ;

 

         Kuzeyi: Ören Köyü sınırından  başlayan Ören Köyü ve Üçkapılı Köyü   Karapınar yolunu takip

         eden Köyönü kanalı (arkı) ile birleşen  Çamardı –Niğde (Nazmiye İlköğretim Okulunun yanından)

         ana  Yol Güzergahından başlayan ve yolun devamında Çamardı Devlet Hastanesi sınırını takip

         eden alan;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

         Güneyi :   Maden Çayından gelen  Oluklu Öz (ark) kanalının  ve (Pazaryeri  civarının) devamında 

         ve Adana –Çamardı- Niğde Çevre yolunun sınırını  ve kehret Mevkii sınırlarını  takip eden alan ; 

         Doğusu :  Çamardı – Niğde  Yolunun  Devlet Hastanesi batısında  ve Asri Mezarlığın  doğusunda     

         bulunan  yol güzergahının  sınırını ve  eski kehret yolunu  devamında  Niğde- Adana çevre yolunu 

         birleştiği  sınırı takip eden alan ;

         Batısı :  Ören Köyü sınırından başlayan  Maden çayı devamında  oluklu öz (arkı) kanalının  takip

         eden ve Üçkapılı  Köyü ve Ören Köyü  yolu  arasını takip eden  alan olup; Bütün bu çevreleyen

         alana    YENİ ÇARŞI MAHALLESİ    olarak Mahalle oluşturulmasına ;

 

         Kuzeyi: Ören Köyü , Üçkapılı Köyü ve Eynelli Köyü  sınırını takip eden  sınır olup, Kızıl yer,

         Bağderesi Bostanlık  ve Künk Mevkilerini  içine alan  Belediye ile köy sınırlarını  takip eden alan;    

         Güneyi :   Ören Köyü sınırlarından  başlayan   Ören Köyü ve  Üçkapılı  Köyü   Karapınar yolunu

         takiben  köyönü kanalı (arkı) ile birleşen  Çamardı-Niğde (Nazmiye İlköğretim okulunun yanından)

         yol güzergahından  başlayan ve  yolu devamında Çamardı devlet hastanesi sınırını takip eden alan ;       

Doğusu :Niğde – Çamardı yol güzergahından  ve yerleşim alanına soğu hav deposuna varmadan 

Çamardı Devlet Hastanesi karşısında bulunan  dereyi takiben  Pizlik tepesinden,  Kama deresi ile

kesişen ; Bağderesi  Mevki sınırlarını ile devamında  Eynelli Köyü  sınırlarını takip eden alan ;  

         Batısı :  Ören Köyü  ve Üçkapılı köyü sınırlarından başlayan  ve Belediye sınırlarını takip eden    

         alan olup   Bütün bu çevreleyen alana   BEREKETLİ  MAHALLESİ   olarak Mahalle

         oluşturulmasına;

   

         Kuzeyi:Eynelli köyü , Demirkazık Köyü ve Pınarbaşı köyü sınırlarının güğzergahından  Kaynarca, 

         Karadağ, ve Aktaş içine alan belediye sınırları takip eden alan; 

         Güneyi : Burç yolu devamında gelen Adana-Çamardı-Niğde çevre yolunun kesiştiği  ve Burç

         Köyü sınırını  takiben Hacı osman hanı kanalı ile Burç Köyü,Elekgölü Köyü  ve Çukurbağ Köyü

         sınırlarını çevreleyen alan  Hacıosman hanı, Kayahaltıhanı ve Kehret  Mevkilerini içine alan

         Belediye sınırlarını takip eden alan;    ;      

Doğusu :Çukurbağ Köyü sınırlarını takip eden alan  At hasan, Ablam kayası ve Han yazısı

Mevkilerini içine alan Belediye sınırlarını takip eden alan;

          Batısı :  Çamardı – Niğde  Yolunun  Çamardı Devlet Hastanesinin batısında  ve Asri Mezarlık

         doğusunda  bulunan  yol güzergah sınırının  ve eski kehret yolunun  devamında  Adana-Niğde

         Çevre  yolunun birleştiği  sınırını takip eden alan ;  Bütün bu çevreleyen alana   YUNUS EMRE  

         MAHALLESİ   olarak Mahalle oluşturulmasına; or birliği ile karar verildi

        

 

 

 

 

 

 

 

MECLİSTE BULUNANLAR

 

Karar T:05.08.2016

Başkan :Yavuz SOYLU

Üyeler  : Yaşar DEVELİ,Ramazan ÇINAR,  ,  Mahmut GÜNEŞ ,Mustafa OK, Emin HATIBOĞLU , Akıner ECEMİŞ   İlhami ERİKCİ ve  Osman FIRAT

KATILMAYAN ÜYELER: , Veli ATEŞ

Karar No:

 

2016 /8

Sayfa No:<

 
BİZİ TAKİP EDİN