EKİM 2016 MECLİS KARARLARI
 

MECLİSTE BULUNANLAR

 

Karar T:07.10.2016

Başkan :Yavuz SOYLU

Üyeler  : Yaşar DEVELİ,Ramazan ÇINAR ,  Mahmut GÜNEŞ ,Mustafa OK

Emin HATIBOĞLU , Akıner ECEMİŞ   ve  Osman FIRAT

KATILMAYAN ÜYELER:, Veli ATEŞ  ve  İlhami ERİKCİ

Karar No:

 

2016 /10

Sayfa No:

1

      

        Belediye Meclisimiz 07 EKİM  2016 CUMA günü saat 14:00’ de yapmış olduğu EKİM ayı toplantısında almış olduğu kararların örneğidir

 

         Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı yasanın 20. Maddesi gereğince aylık olağan toplantısını yapmak üzere 07.10.2016 tarihine tesadüf eden Cuma  günü saat 14:00 başkanlık odasında Meclis Başkanı Yavuz SOYLU’nun başkanlığında  toplandı. Toplantıya katılan üyelerin imzaları alındı. Toplantıya Belediye Meclis üyeler , Veli ATEŞ ve İlhami ERİKCİ’nin  toplantıya mazeret bildirmeksizin katılmadığı  görüldü.

         Başkan açılış konuşmasını yaparak, toplantıya katılan üyelere toplantıya katılmalarından dolayı teşekkür etti. Belediye Meclisimize gündem dışı olarak görüşülmesi için sevk edilen,

a)      Mali Hiz.Müd. Osman ÇALIŞKAN’nın düğün salonunun  kiraya verilmesi ile ilgili yazısı.

b)     Bel:mec. Üyesi Osman FIRAT’ın Sulama Tesisi Yapımı için İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine  Taahhüt verilmesi ile ilgili yazısı.

Okunarak gündeme alınıp alınmaması oylandı ve 2 konunun 7 ve 8’inci madde olarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

          Bir önceki toplantıda alınan kararlara ilişkin tutanakların incelenmesi.

        Belediye Meclisimizin 02.09.2016 tarihinde yapmış olduğu Meclis toplantı tutanaklarının 1 sureti Meclis üyelerine dağıtılarak okunması incelenmesi beklendi  ve nakdi hata olup olmadığının kontrol edilerek söz alıp almak isteyenin olup olmadığının soruldu söz alan olmadığından gündemin diğer maddesine geçildi.

2016/10-7 KARAR ÖZETİ Düğün Salonunun Kiraya verilmesi.

           KARAR :  Mülkiyeti Belediyemize ait olan işletmeciliği de Belediyemiz tarafından yapılan düğün salonunun getirisi fazla olmadığından ve özel şahıslar tarafından daha iyi işletileceği kanaatine varıldığından, ihale edilerek işletmeciliğinin özel şahıslar tarafından yapılması için  Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

.       2016/10-8 KARAR ÖZETİ: İl  Özel İdaresi Genel Sekreterliğine Kapalı Sistem YÜS sulama tesisi yapımı sırasında doğabilecek sorunların muhatabın Belediyemiz olacağına dair taahhüt verilmesi.

         KARAR : Niğde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği  tarafından 2016 yılında yapılması planlanan,  Niğde Çamardı Merkez Dökümtaş mevkiine yapılması planlanan Kapalı Sistem YÜS sulama tesisi Projesini ve idare tarafından çalışmalar sırasında  yapılabilecek her türlü değişikliği kabul ediyor, çalışalar sırasında güzergahta  ve çiftiler tarafından çıkarılacak her türlü sorun, sıkıntı ve hukuki problemleri üstleneceğimizi  ve çözeceğimizi , işin uygulanması sırasında gerekli olan 6 metrelik güzergahı açtıracağımızı Özel İdare’ye hiçbir sorun yansıtmayacağımızı , işin uygulanması sırasında diğer kurum ve kuruluşlara ait bozulacak veya kırılacak her türlü hattın tamirini üstleneceğimizi, inşaat sırasında gerekli görülecek yardımları da yapacağımızı kabul ve taahhüt ediyoruz.

      Diğer yandan talep edilen proje ile ilgili yukarıdaki fiil ve uygulamalar, idaremizin istek ve talepleri doğrultusunda yapıldığından işbu taahhütname ilgili proje için hukuki tüm sorunların  halledildiği anlamına geliyor olup, Adli mercilere yapılacak soruşturmalarda muhatabın Belediye Başkanlığımız olduğunu kabul ve taahhüt edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BİZİ TAKİP EDİN