ARALIK 2016 MECLİS KARARLARI
 

MECLİSTE BULUNANLAR

 

Karar T:02.12.2016

Başkan :Yavuz SOYLU

Üyeler  : Yaşar DEVELİ,Ramazan ÇINAR ,  Mahmut GÜNEŞ ,Mustafa OK, İlhami ERİKCİ

Emin HATIBOĞLU , Akıner ECEMİŞ   ve  Osman FIRAT

KATILMAYAN ÜYELER:  Veli ATEŞ   

Karar No:

 

2016 /12

Sayfa No:

1

      

        Belediye Meclisimiz 02 ARALIK  2016 CUMA günü saat 14:00’ de yapmış olduğu ARALIK ayı toplantısında almış olduğu kararların örneğidir

 

         Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı yasanın 20. Maddesi gereğince aylık olağan toplantısını yapmak üzere 02.12.2016 tarihine tesadüf eden Cuma  günü saat 14:00 başkanlık odasında Meclis Başkanı Yavuz SOYLU’nun başkanlığında  toplandı. Toplantıya katılan üyelerin imzaları alındı. Toplantıya Belediye Meclis üyelerinden , Veli ATEŞ’in  toplantıya mazeret bildirmeksizin katılmadığı  görüldü.

         Başkan açılış konuşmasını yaparak, toplantıya katılan üyelere toplantıya katılmalarından dolayı teşekkür etti.

.

      Bir önceki toplantıda alınan kararlara ilişkin tutanakların incelenmesi.

        Belediye Meclisimizin 04.11.2016 tarihinde yapmış olduğu Meclis toplantı tutanaklarının 1 sureti Meclis üyelerine dağıtılarak okunması incelenmesi beklendi  ve nakdi hata olup olmadığının kontrol edilerek söz alıp almak isteyenin olup olmadığının soruldu söz alan olmadığından gündemin diğer maddesine geçildi.

                                                 DİLEK VE TEMENLİLER

  Sayın arkadaşlar sizlerin de bildiği gibi belediyemizde 29 adet İŞ –KUR  elamanı çalışmakta olup 05.12.2016 tarihi itibariyle çalışma süreleri dolmaktadır. Bu nedenle, Belediyemiz iş yoğunluğunu azaltmak amacıyla Hizmet satın alma yolu ile çalıştırılan işçilere  artırıma gidilmesini oylarınıza sunuyorum dedi. Yapılan müzakere sonunda Hizmet satın alma yolu ile çalıştırılan işçilere ek işçi alınmasını oy birliği ile karar verildi. gündemimizde başka görüşülecek konu olmadığından toplantıyı kapatıyorum. Başkada söz almak isteyen olmadığından toplantının kapatılmasına

                               

 

           Yavuz SOYLU                   Osman FIRAT             Akıner ECEMİŞ

            Meclis Başkanı                     Meclis Katibi                   Meclis Katibi

                   (İmza)                                          (İmza)                                     (İmza)

 

ASLININ AYNIDIR

05.12.2016

 

 

 

Yavuz SOYLU

Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

Çamardı Belediyesinin 02.12.2016 tarih ve 2016/12

Sayılı Karar numarası altında aldığı 1 adet karar örneği

………./2016  tarihinde ……….Sayı ile Kayıt altına alınmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BİZİ TAKİP EDİN