MART 2017 MECLİS KARARLARI
  

MECLİSTE BULUNANLAR

 

Karar T:03.03.2017

Başkan :Yavuz SOYLU

Üyeler  : Yaşar DEVELİ, İlhami ERİKCİ,Ramazan ÇINAR,  Osman FIRAT,  Mahmut GÜNEŞ ,Mustafa OK

Emin HATIBOĞLU Akıner ECEMİŞ  ve  Veli ATEŞ   

KATILMAYAN ÜYELER :   Ramazan ÇINAR

Karar No:

 

2017 /3

Sayfa No:

1

      

        Belediye Meclisimiz 03 MART  2017 CUMA günü saat 14:00’ de yapmış olduğu MART ayı toplantısında almış olduğu kararların örneğidir.

 

         Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı yasanın 20. Maddesi gereğince aylık olağan toplantısını yapmak üzere 03.03.2017 tarihine tesadüf eden Cuma  günü saat 14:00 başkanlık odasında Meclis Başkanı Yavuz SOYLU’nun başkanlığında  toplandı. Toplantıya katılan üyelerin imzaları alındı. Toplantıya Belediye Meclis üyelerinden Ramazan ÇINAR mazeret bildirmeksizin toplantıya katılmadığı görüldü.

 

         Başkan açılış konuşmasını yaparak, toplantıya katılan üyelere toplantıya katılmalarından dolayı teşekkür etti. Belediye Meclisimize gündem dışı olarak görüşülmesi için sevk edilen ;

  a-) Belediyemiz Fen memuru Ömer KARATAŞ’ın Sanayi sitesinin TOKİ aracılığı ile yapılması ile ilgili yazısının görüşülmesi.

 

 

          :Bir önceki toplantıda alınan kararlara ilişkin tutanakların incelenmesi.

      Belediye Meclisimizin 03.02.2017 tarihinde yapmış olduğu Meclis toplantı tutanaklarının 1 sureti Meclis üyelerine dağıtılarak okunması incelenmesi beklendi  ve nakdi hata olup olmadığının kontrol edilerek söz alıp almak isteyenin olup olmadığının soruldu söz almak isteyen olmadığından gündemin diğer maddesine geçildi.

 

           

 

 

         2017/3-14 KARAR ÖZETİ:   3. Kısım  taşkın koruma tesisinin DSİ’ den devir alınması

          KARAR : DSİ. Tarafından  İlçemiz Merkezinde bulunan Üçkapılı Deresi üzerine inşa edilen; Niğde ili Çamardı İlçesi 3. Kısım Taşkın Koruma tesisinin  işletme ve bakım- onarım hizmetlerinin  DSİ’den  devir alınarak Belediye Başkanlığımız tarafından  yürütülmesi ve bu işlemlerle ilgili her türlü sözleşme, protokol, karar vs. imzalamak için Belediye Başkanı Yavuz SOYLU’ ya yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

         2017/3-15 KARAR ÖZETİ:   Hükümet binasının yapımı için 18. İmar düzenlemesi yapılması.

         KARAR :İlçemiz Sınırları içinde Çarşı Mahallesinde yeni yapılan  Hükümet binasının çevresini ve bölgesini kapsayan alanları ile birlikte  İmar Planımıza göre belirlenen  muhtelif oluşan ve oluşacak ada ve parselleri içine  alan kısımlar için  ve hükümet binasının yapılması için 3194 Sayılı imar kanunun 18. maddesine göre imar uygulaması yapılmasına imar uygulaması yapılması için  Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesine encümence, Emin HATİPOĞLU’nun ret oyuna karşı,  karar oy çokluğu ile kabul edildi.

 

 

MECLİSTE BULUNANLAR

 

Karar T:03.03.2017

Başkan :Yavuz SOYLU

Üyeler  : Yaşar DEVELİ, İlhami ERİKCİ,Ramazan ÇINAR,  Osman FIRAT,  Mahmut GÜNEŞ ,Mustafa OK

Emin HATIBOĞLU  Akıner ECEMİŞ v Veli ATEŞ e  

KATILMAYAN ÜYELER :Ramazan ÇINAR

Karar No:

 

2017 /1

Sayfa No:

2

      

        2017/3-16 KARAR ÖZETİ : Ömer KARATAŞ’ın Sanayi Sitesi ile ilgili yazısının görüşülmesi

         KARAR : Başkan Sayın Üyelerimiz Belediyemizin müracaatı ile  İlçemiz Bereketli (Yeni )  Mahallesinde,  Belediyemizce  önerilen  Maliye Hazinesi  Mülkiyetinde  322 Ada 77 parsel de yüzölçümü  40.590,54 m2 içinde  İmar planımızda yaklaşık  30.000 m2  Küçük Sanayi Sitesi  için; anılan arsanın  Toplu Konut İdaresi  Başkanlığına  (TOKİ)devrini yaptırmaya, Belediye adına  Toplu Konut İdaresi  Başkanlığına  (TOKİ) lehine  garantör olarak  ipotek ve  temlik vermeye  ve  Küçük Sanayi Sitesi  yapımı ve satışı ile ilgili hususlarda  Toplu Konut İdaresi Başkanlığına  (TOKİ) ,Belediye  adına her türlü protokol  imzalamaya  yetki verilmesinde  konusunda   yapılan oylamada , yukarıda   bahsedilen konularda  Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) Belediye adına  her türlü  protokol imzalamaya,  taahhüt etmeye ve imzalamaya  Belediye Başkanı Yavuz SOYLU’ya yetki verilmesinde  oybirliği ile karar verildi.

 

                                             DİLEK VE TEMENNİLER

    Başkan; Değerli Meclis üyelerimiz gündemimizde bulunan konuları görüşüp karara bağlamış bulunuyoruz toplantıya katılmanızdan dolayı hepinize teşekkür ederim dedi.

 

 

         Yavuz SOYLU                    Osman FIRAT           Akıner ECEMİŞ

            Meclis Başkanı                   Meclis Katibi                   Meclis Katibi

                   (İmza)                                         (İmza)                                (İmza)

 

 

 

 

 

ASLININ AYNIDIR

03.03.2017

 

 

 

Yavuz SOYLU

Belediye Başkanı

 

 

 

 

Çamardı Belediyesinin 03.03.2017 tarih ve 2017/3

Sayılı Karar numarası altında aldığı 3 adet karar örneği

………./2017  tarihinde ……….Sayı ile Kayıt altına alınmıştır.

 

 

      

 

 

                                                           

 
BİZİ TAKİP EDİN