ŞUBAT 2017 MECLİS KARARLARI
  

MECLİSTE BULUNANLAR

 

Karar T:03.02.2017

Başkan :Yavuz SOYLU

Üyeler  : Yaşar DEVELİ, İlhami ERİKCİ,Ramazan ÇINAR,  Osman FIRAT,  Mahmut GÜNEŞ ,Mustafa OK

Emin HATIBOĞLU Akıner ECEMİŞ ve  Veli ATEŞ   

KATILMAYAN ÜYELER : Ramazan ÇINAR

Karar No:

 

2017 /2

Sayfa No:

1

      

        Belediye Meclisimiz 03 ŞUBAT  2017 CUMA günü saat 14:00’ de yapmış olduğu ŞUBAT ayı toplantısında almış olduğu kararların örneğidir.

 

         Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı yasanın 20. Maddesi gereğince aylık olağan toplantısını yapmak üzere 03.02.2017 tarihine tesadüf eden Cuma  günü saat 14:00 başkanlık odasında Meclis Başkanı Yavuz SOYLU’nun başkanlığında  toplandı. Toplantıya katılan üyelerin imzaları alındı. Toplantıya Belediye Meclis üyelerinden Ramazan ÇINAR mazeret bildirmeksizin toplantıya katılmadığı görüldü.

 

         Başkan açılış konuşmasını yaparak, toplantıya katılan üyelere toplantıya katılmalarından dolayı teşekkür etti. Belediye Meclisimize gündem dışı olarak görüşülmesi için sevk edilen Konu olmadığından gündemin ilk maddesine geçildi.

 

 

          :Bir önceki toplantıda alınan kararlara ilişkin tutanakların incelenmesi.

      Belediye Meclisimizin 06.01.2017 tarihinde yapmış olduğu Meclis toplantı tutanaklarının 1 sureti Meclis üyelerine dağıtılarak okunması incelenmesi beklendi  ve nakdi hata olup olmadığının kontrol edilerek söz alıp almak isteyenin olup olmadığının soruldu söz almak isteyen olmadığından gündemin diğer maddesine geçildi.

 

           

 

 

         2017/2-11 KARAR ÖZETİ:   Kısmi zamanlı Avukat çalıştırtması konusunun görüşülmesi

          KARAR  Başkan Sayın arkadaşlarım , şimdi gündemimizin 2 Maddesinin müzakeresi yapılacaktır. Bu hususta söz almak isteyen varmı dedi. Söz almak isteyen olmadığından 5393 Sayılı Belediye kanunun 49. maddesine istinaden kısmi zamanlı avukat çalıştırılmasının devamına, aylık 953,00 TL net ücret ödenmesine  Belediye Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

         2017/2-12 KARAR ÖZETİ:  Ölçü tartı aletleri Harçları :

      KARAR    2464 Sayılı Belediye gelirleri Kanunun   76-78. Maddeleri gereğince ve 5281 sayılı kanuna göre ölçü tartı aletleri tarifesi;

  a-) Maksimin kapasitesi 5 KĞ olanlar                                         24,10- TL

  b-) Maksimin kapasitesi 5 KĞ’den 50 KĞ ye  arası                   36.10- TL

  c-)  Maksimin kapasitesi 50 KĞ den 350 KĞ  kadar                 42,20   TL

  d-) Maksimin kapasitesi 350 KĞ den 1.500 KĞ kadar              48,30  TL

  e-) Sarraf ve Eczanelerden                                                            48,30  TL

    Yukarıdaki şekilde ölçü ve tartı aletlerinden harç alınmasına Belediye Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

MECLİSTE BULUNANLAR

 

Karar T:03.02.2017

Başkan :Yavuz SOYLU

Üyeler  : Yaşar DEVELİ, İlhami ERİKCİ,Ramazan ÇINAR,  Osman FIRAT,  Mahmut GÜNEŞ ,Mustafa OK

Emin HATIBOĞLU  Akıner ECEMİŞ v Veli ATEŞ e  

KATILMAYAN ÜYELER :Ramazan ÇINAR

Karar No:

 

2017 /1

Sayfa No:

2

      

        2017/1-13 KARAR ÖZETİ :Yöresel ürünlerimizden olan doğal turşu yapımına

Proje ve maddi destek sağlanması

         KARAR :  Başkan; Sayın Meclis Üyelerimiz, sizlerin de bildiği gibi İlçemiz merkez ve köyleri  önemli bir salatalık üretim potansiyeline sahiptir. Yaz aylarında çiftçilerimizin üretmiş olduğu salatalılar ürünün bol olduğu zamana denk gelip üreticilerimiz üretmiş oldukları salatalıkları ucuz fiyattan ellerinden çıkarmak mecburiyetinde kalmaktadırlar. Bu durumun önlenebilmesi için üreticilerimizin  doğal  turşu yapımına yönlendirilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasına, Belediyemiz öncülüğünde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi ve finansman sağlama çalışması yapılmasına, Belediyemizce maddi destek sağlanmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

                                                            DİLEK VE TEMENNİLER

    Başkan; Değerli Meclis üyelerimiz gündemimizde bulunan konuları görüşüp karara bağlamış bulunuyoruz toplantıya katılmanızdan dolayı hepinize teşekkür ederim dedi.

 

 

         Yavuz SOYLU                    Osman FIRAT           Akıner ECEMİŞ

            Meclis Başkanı                   Meclis Katibi                   Meclis Katibi

                   (İmza)                                         (İmza)                                (İmza)

 

 

 

 

 

ASLININ AYNIDIR

08.02.2017

 

 

 

Yavuz SOYLU

Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çamardı Belediyesinin 03.02.2017 tarih ve 2017/2

Sayılı Karar numarası altında aldığı 3 adet karar örneği

………./2017  tarihinde ……….Sayı ile Kayıt altına alınmıştır.

 

 
BİZİ TAKİP EDİN