NİSAN 2017 MECLİS GÜNDEMİ
 T.C.

ÇAMARDI İLÇESİ MERKEZ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

SAYI      :  M.51.3.ÇAM..0.005.0.01/                                                                    ÇAMARDI                   

KONU   :  Meclis toplantısı.                                                                                   03/04/2016                    

 

 

 

 

DOSYA

 

                Belediye Meclisimiz 5393 sayılı kanunun 20.maddesi gereğince aşağıda gündemde yazılı  maddeleri  görüşüp  bir  karar bağlamak üzere   06/04/2016  tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14:00’de  Belediyemiz Hizmet binası toplantı salonunda olağan toplantısını yapacaktır.

                 Bilgilerinize rica  ederim.

 

 

 

                                                                                                                              Yavuz SOYLU

                                                                                                                            Belediye Başkanı

 

 

 

 

G  Ü  N  D  E  M                                :

 

  Bir önceki meclis toplantı tutanaklarının incelenmesi.

1-)  5393 Sayılı Kanunun 25. Maddesine istinaden Denetim Raporlarının görüşülmesi.

2-) 5393 Sayılı Kanunun  33. Maddesi gereği 2 Ad  Belediye Encümen secimi. (Gizli Oylama)

3-) 5393 Sayılı Kanunun 24.Maddesine istinaden 5 adet Plan Bütçe Komisyon üye secimi.

4-) 5393 Sayılı Kanunun 24.Maddesine istinaden 5 adet imar Komisyonu üye seçimi:

5-)5393 Sayılı Kanunun  56.Maddesine istinaden Faaliyet raporlarının görüşülmesi.

6-) Arıtma tesisi projesi yapımı ve onarımı için Belediye Başkanına yetki verilmesi.

7-) Hanyası kanalının kapalı siteme dönüştürülmesi için İl Özel İdareye Yetki devri. 

 
BİZİ TAKİP EDİN