NİSAN 2017 MECLİS KARARLARI
 MECLİS KARAR KAĞIDI

MECLİSTE BULUNANLAR

 

Karar T:06.04.2017

Başkan :Yavuz SOYLU

Üyeler  : Yaşar DEVELİ, ,  Mahmut GÜNEŞ ,Mustafa OK , Akıner ECEMİŞ  : İlhami ERİKCİ , ve  Osman FIRAT

KATILMAYAN ÜYELER : Emin HATIBOĞLU,  Ramazan ÇINAR  ve  Veli ATEŞ

Karar No:

 

2017 /4

Sayfa No:

1

      

        Belediye Meclisimiz 06 Nisan  2016 PERŞEMBE günü saat 14:00’ de yapmış olduğu Nisan ayı toplantısında almış olduğu kararların örneğidir

 

         Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı yasanın 20. Maddesi gereğince aylık olağan toplantısını yapmak üzere 06.04.2017 tarihine tesadüf eden Perşembe  günü saat 14:00 başkanlık odasında Meclis Başkanı Yavuz SOYLU’nun başkanlığında  toplandı. Toplantıya katılan üyelerin imzaları alındı. Toplantıya Belediye Meclis üyelerinden Emin HATİPOĞLU, Ramazan ÇINAR ve Veli ATEŞ ‘in   katılmadığı  görüldü.

         Başkan açılış konuşmasını yaparak, toplantıya katılan üyelere toplantıya katılmalarından dolayı teşekkür etti. Belediye Meclisimize gündem dışı olarak görüşülmesi için sevk edilen konu olmadığından toplantıya geçildi .

 

        KARAR ÖZETİ :Bir önceki toplantıda alınan kararlara ilişkin tutanakların incelenmesi.

         KARAR :  Belediye Meclisimizin 03.03.2017 tarihinde yapmış olduğu Meclis toplantı tutanaklarının 1 sureti Meclis üyelerine dağıtılarak okunması incelenmesi beklendi  ve nakdi hata olup olmadığının kontrol edilerek söz alıp almak isteyenin olup olmadığının soruldu söz almak isteyen olmadığında gündemin diğer maddesine geçildi.

 

           

         2017/4-18 KARAR ÖZETİ:  5393 Sayılı Kanunun 25. Maddesine istinaden Denetim Raporlarının görüşülmesi.

          KARAR  Başkan Sayın arkadaşlarım , şimdi gündemimizin 2 Maddesinin müzakeresi yapılacaktır. Belediyemiz denetim Komisyonu üyeleri 5393 sayılı kanunun 25 Maddesi gereği denetim yapmışlar ve komisyon raporlarını hazırlamışlardır. Denetim komisyonu raporları incelendi ve oylamaya sunuldu yapılan oylama sonunda  , Denetim raporları oy  birliği ile kabul edildi.

 

         2017/4-19 KARAR ÖZETİ:  5393 Sayılı Kanunun  33. Maddesi gereği  Belediye Encümen secimi:

  KARAR :  5393 Sayılı Kanunun 33’ üncü maddesine istinaden, Belediye Meclisimiz Encümen üye secimi konusunda, yapılan gizli oylama  acık tasnif neticesinde 2017 Nisan ayında başlayıp 1 yıl görev almak üzere Belediye Meclis üyelerinden;

 Mustafa  OK         : 1

 Osman FIRAT      : 7

 Akıner ECEMİŞ   :6

 

   Oy aldıkları görüldüğünden Osman FIRAT ve Akıner ECEMİŞ  Belediye Encümeni seçilerek gündemin diğer maddesine  geçildi.  

 

 

 

MECLİSTE BULUNANLAR

 

Karar T:06.04.2017

Başkan :Yavuz SOYLU

Üyeler  : Yaşar DEVELİ,   Mahmut GÜNEŞ ,Mustafa OK, , Akıner ECEMİŞ   İlhami ERİKCİ , ve  Osman FIRAT

KATILMAYAN ÜYELER:  Veli ATEŞ, Emin HATIBOĞLU,  Ramazan ÇINAR

Karar No:

 

2017 /4

Sayfa No:

2

       

        2017/4-20 KARAR ÖZETİ :5393 Sayılı Kanunun 24.Maddesine istinaden 5 adet Plan Bütçe Komisyon üye secimi.

     KARAR : Başkan ; Sayın arkadaşlar bu maddede 5393 sayılı Kanunun 24. Maddesine istinaden 5 adet Plan bütçe komisyon üyesi seçeceğiz, Komisyonda görev almak isteyen arkadaşlarım varmı dedi., Mahmut GÜNEŞ, Yaşar DEVELİ , İlhami ERİKÇİ, Mustafa OK  aday oldular ve  Emin HATİPOĞLU  aday gösterildi. Yapılan Oylama sonunda:

 Emin HATIPOĞLU      :7

 Mahmut GÜNEŞ           :7

 Yaşar DEVELİ              :7

 İlhami ERİKÇİ             :7

 MUSTAFA OK             :7

 

Emin HATİPOĞLU,  Mustafa OK , Yaşar DEVELİ  , Mahmut GÜNEŞ  ve  İlhami ERİKÇİ oy çokluğu ile   1 yıl görev almak üzere  plan bütçe komisyonu üyesi seçildiler.

 

2017/4-21 KARAR ÖZETİ :5393 Sayılı Kanunun 24.Maddesine istinaden 5 adet imar Komisyonu üye seçimi:

   KARAR :  Sayın arkadaşlar bu maddede 5393 sayılı Kanunun 24. Maddesine istinaden 5 adet İmar Komisyonu üye seçeceğiz, Komisyonda görev almak isteyen arkadaşlarım varmı dedi. , Akıner ECEMİŞ, Mustafa OK  Osman FIRAT, Yaşar DEVELİ aday oldular. Veli  ATEŞ aday gösterildi.

 

Akıner ECEMİŞ      :7

Mustafa OK             :7

Osman FIRAT         :7

Yaşar DEVELİ        :7

Veli ATEŞ                :7

 

Akıner ECEMİŞ, Mustafa OK, Osman FIRAT, Yaşar DEVELİ  ve Veli ATEŞ oy birliği ile 1 yıl görev almak üzere İmar Komisyonu üyesi seçildiler.

 

2017/4-22 KARAR ÖZETİ :5393 Sayılı Kanunun 56.Maddesine istinaden

Faaliyet raporlarının

 görüşülmesi.

    KARAR :  5393 Sayılı Kanunun 56. Maddesine göre 2016 yılı yıllık faaliyet raporlarının görüşülmesinde

 kanun gereği oturumu yönetmek üzere 1. Başkan vekili Yaşar DEVELİ’ye Meclis Başkanlık

görevini devir etti. Yıllık faaliyet raporlarının 1 örnekleri üyelere dağıtıldı okunup incelenmesi bekledi.

Okuma inceleme tamamlandıktan sonra oylamaya geçildi yapılan oylama Faaliyet raporu oy birliği ile ileu ile kabul edildi

 

 

 

MECLİSTE BULUNANLAR

 

Karar T:06.04.2017

Başkan :Yavuz SOYLU

Üyeler  : Yaşar DEVELİ, ,  Mahmut GÜNEŞ ,Mustafa OK, Akıner ECEMİŞ ,   İlhami ERİKCİ , ve  Osman FIRAT

KATILMAYAN ÜYELER:  Ramazan ÇINAR,   Emin HATIBOĞLU ve  Veli ATEŞ

Karar No:

 

2017 /4

Sayfa No:

3

      

 2017/4-23 KARAR ÖZETİ : Arıtma tesisi yapımı ve onarımı için Belediye başkanına

yetki

 Verilmesi.

 KARAR : İlçemiz  Belediye sınırları içerisinde  projesi yapılan kanalizasyon  hattının   bir arada toplanması nedeniyle atık su arıtma tesisi  yapılması ve yapılması içinde  320 Ada 60 nolu parselde belirlenecek alana atık su arıtma tesisi  yapılmasına,    320 Ada 60 nolu  parselin mera vasfında olup  mera komisyonundan izin alınmasına ve  mera komisyonunca  atık su arıtma tesisi  alanı olarak kullanılacak  alanın   atık su arıtma tesisi  olarak tahsis edilmesi ve ilgili atık su arıtma tesisi kurulması için Başbakanlık  Ekonomi ve Sosyal  ve Kültürel  İşler Başkanlığının  23.03.2017 tarih ve 89243403-756.01.E.16660 sayılı yazısına istinaden      2012/15 sayılı genelgesi  kapsamında uygun görülen Atık su Arıtma tesisi yapılması için bu işlemlerle ilgili her türlü sözleşme, protokol, karar vs. imzalamak için Belediye Başkanı Yavuz SOYLU’ ya yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

              

 

2017/4-24 KARAR ÖZETİ : Hanyası Kanalının kapalı sisteme dönüştürülmesi için İl

Özel

İdaresine yetki devri.

 KARAR : Belediyemize ait Hanyası sulama kanalının ara koridorlarına kapalı sisteme dönüştürülmesi için,

İl Özel İdareye yetki verilmesine, Borunun belediyemiz tarafından karşılanmasına, Güzergah belirleme işi belediyemize ait olup , Vatandaşlarla oluşabilecek sorunların Belediyemiz tarafından giderilmesine, bu işlemlerle ilgili her türlü sözleşme, protokol, karar vs. imzalamak için Belediye Başkanı Yavuz SOYLU’ ya yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

           Yavuz SOYLU                   Osman FIRAT             Akıner ECEMİŞ

            Meclis Başkanı                   Meclis Katibi                   Meclis Katibi

                   (İmza)                                         (İmza)                                (İmza)

 

 

 

ASLININ AYNIDIR

10.04.2017

 

 

 

Yavuz SOYLU

Belediye Başkanı

 

 

 

Çamardı Belediyesinin 06.04.2017 tarih ve 2017/4

Sayılı Karar numarası altında aldığı 7 adet karar örneği

………./2017  tarihinde ……….Sayı ile Kayıt altına alınmıştır.

          

 

 

 
BİZİ TAKİP EDİN