AĞUSTOS 2017 MECLİS KARARLARI
  

MECLİSTE BULUNANLAR

 

Karar T:04.08.2017

Başkan :Yavuz SOYLU

Üyeler  : Yaşar DEVELİ, ,  Mahmut GÜNEŞ ,Mustafa OK , Akıner ECEMİŞ  : İlhami ERİKCİ , ve  Osman FIRAT, Emin HATIBOĞLU,  Ramazan ÇINAR    KATILMAYAN ÜYELER  Veli ATEŞ

 

Karar No:

 

2017 /7

Sayfa No:

1

      

        Belediye Meclisimiz 04 AĞUSTOS  2017 Cuma günü saat 14:00’ de yapmış olduğu AĞUSTOS ayı toplantısında almış olduğu kararların örneğidir

 

         Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı yasanın 20. Maddesi gereğince aylık olağan toplantısını yapmak üzere 04.08.2017 tarihine tesadüf eden Cuma  günü saat 14:00 başkanlık odasında Meclis Başkanı Yavuz SOYLU’nun başkanlığında  toplandı. Toplantıya katılan üyelerin imzaları alındı. Toplantıya Belediye Meclis üyelerinden Veli ATEŞ’in toplantıya katılmadığı  görüldü.

         Başkan açılış konuşmasını yaparak, toplantıya katılan üyelere toplantıya katılmalarından dolayı teşekkür etti. Belediye Meclisimize gündem dışı olarak görüşülmesi için sevk edilen

   a-) Belediye Meclis üyesi Yaşar DEVELİ’nin Kanalizasyon inşaatı yapım işi ile ilgili.

   b-) Ahmet AKAR’ın imarla ilgili yazısı;

  Gündeme alınması ile ilgili yapılan oylamada her iki dilekçenin de gündeme alınarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

        KARAR ÖZETİ :Bir önceki toplantıda alınan kararlara ilişkin tutanakların incelenmesi.

         KARAR :  Belediye Meclisimizin 07.07.2017 tarihinde yapmış olduğu Meclis toplantı tutanaklarının 1 sureti Meclis üyelerine dağıtılarak okunması incelenmesi beklendi  ve nakdi hata olup olmadığının kontrol edilerek söz alıp almak isteyenin olup olmadığının soruldu söz almak isteyen olmadığında gündemin diğer maddesine geçildi.

   2017/7-28  KARAR ÖZETİ:   Yaşar DEVELİ’nin Kanalizasyon inşaatı yapım işi ile ilgili 03.08.2017 tarihli yazısının görüşülmesi.

         KARAR : Çamardı (Niğde) Kanalizasyon Yapım İşinde 25.03.2016 tarihinde İller Bankası Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından onaylı projede yer alan 207-629 nolu bacalar arasında kalan2. Kademe hattın güzergah üzerinde kanalizasyon parsel bağlantısı yapılabilecek yerleşimlerin olması sebebiyle 1. Kademeye alınması  611-608 nolu düğüm noktaları arasında bulunan 1. Kademe hattın  üzerinde  kanalizasyon parsel bağlantısı yapacak  yerleşim yerleri  söz konusu hattın 2. Kademeye alınarak (proje bütünlüğü ve proje hidrolik kriterleri açısından  da her hangi bir sakınca olmadığı tespit edilmiştir.) iptaline, ardından Belediyemizce yapılacak olan  ilk yenileme yada imar imar planı tadilatında bu güzergahın yola terk edilerek korunmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

2017/7-28  KARAR ÖZETİ :Ahmet AKAR’ın imarla ilgili dilekçesinin görüşülmesi.

    KARAR : Ahmet AKAR 04.08.2017 Tarihli dilekçesi ile  İlçemiz sınırları içerisinde, Bereketli Mahallesi Eynelliözü mevkiinde bulunan  304 ada. 148 nolu  parselin  imar planına alınması için önceki yıllarda yapılmış imar planları göz önüne alınarak bu imar planlarına göre ilave imar planı yapılmasına,  ilgili kurumlardan gelen yazılar doğrultusunda imara açılmasına ve  şehir plancısının yapacağı imar planı bilgilerin doğrultusunda imar planına alınmasına 3194 sayılı imar Kanununu  8.b bendine göre ilave imar planına alınıp yapılmasına , askı tutanaklarının asılmasına , 1 aylık süre zarfında  imar planını onanmasının ve yürürlüğü konulmasına  Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

MECLİSTE BULUNANLAR

 

Karar T:04.08.2017

Başkan :Yavuz SOYLU

Üyeler  : Yaşar DEVELİ, ,  Mahmut GÜNEŞ ,Mustafa OK, Akıner ECEMİŞ ,   İlhami ERİKCİ , ve  Osman FIRAT,  Ramazan ÇINAR,   Emin HATIBOĞLU   KATILMAYAN ÜYELER:   Veli ATEŞ

 

Karar No:

 

2017 /7

Sayfa No:

2

      

 

 

                                              DİLEK VE TEMENNİLER

    Başkan; Değerli Meclis üyelerimiz gündemimizde bulunan konuları görüşüp karara bağlamış bulunuyoruz toplantıya katılmanızdan dolayı hepinize teşekkür ederim dedi.

 

 

         Yavuz SOYLU                    Osman FIRAT           Akıner ECEMİŞ

            Meclis Başkanı                   Meclis Katibi                   Meclis Katibi

                   (İmza)                                         (İmza)                                (İmza)

 

 

 

 

 

ASLININ AYNIDIR

07.08.2017

 

 

 

Yavuz SOYLU

Belediye Başkanı

 

 

 

 

Çamardı Belediyesinin 04.08.2017 tarih ve 2017/7

Sayılı Karar numarası altında aldığı 3 adet karar örneği

………./2017  tarihinde ……….Sayı ile Kayıt altına alınmıştır.

 

 

      

 

 

 
BİZİ TAKİP EDİN