EKİM 2017 MECLİS KARARLARI
  

MECLİSTE BULUNANLAR

 

Karar T:06.10.2017

Başkan :Yavuz SOYLU

Üyeler  :Mustafa OK , Akıner ECEMİŞ  : İlhami ERİKCİ , ve  Osman FIRAT, Emin HATIBOĞLU,  Ramazan ÇINAR, Veli ATEŞ Mahmut GÜNEŞ ve Yaşar DEVELİ

 

   KATILMAYAN ÜYELER  

Karar No:

 

2017 /9

Sayfa No:

1

      

        Belediye Meclisimiz 06 EKİM  2017 Cuma günü saat 14:00’ de yapmış olduğu EKİM ayı toplantısında almış olduğu kararların örneğidir

 

         Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı yasanın 20. Maddesi gereğince aylık olağan toplantısını yapmak üzere 06.10.2017 tarihine tesadüf eden Cuma  günü saat 14:00 başkanlık odasında Meclis Başkanı Yavuz SOYLU’nun başkanlığında  toplandı. Toplantıya katılan üyelerin imzaları alındı. Toplantıya Belediye Meclis üyelerinin tamamının katıldığı görüldü. 

         Başkan açılış konuşmasını yaparak, toplantıya katılan üyelere toplantıya katılmalarından dolayı teşekkür etti. Belediye Meclisimize gündem dışı olarak görüşülmesi için sevk edilen konu olmadığından gündemin ilk maddesine geçildi.

 

        KARAR ÖZETİ :Bir önceki toplantıda alınan kararlara ilişkin tutanakların incelenmesi.

         KARAR :  Belediye Meclisimizin 08.09.2017 tarihinde yapmış olduğu Meclis toplantı tutanaklarının 1 sureti Meclis üyelerine dağıtılarak okunması incelenmesi beklendi  ve nakdi hata olup olmadığının kontrol edilerek söz alıp almak isteyenin olup olmadığının soruldu söz almak isteyen olmadığında gündemin diğer maddesine geçildi.

         KARAR :

2017/9-34  KARAR ÖZETİ 2018 Mali Yılı Bütçe Taslağının Görüşülmesi

    KARAR

T.C

ÇAMARDI BELEDİYESİ

BELEDİYENİN 2018 MALİ YILI GELİR VE GİDERLERİ

 

2018YILI GİDER BÜTÇESİ 

KOD

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)

01

PERSONEL GİDERİ

1.177.000,00

02

SOSYAL GÜVENLİK DEVLET

PRİMİ GİDERİ

199.000,00

03

MAL VE HİZMET ALIMI GİDERİ

2.246.000,00

04

FAİZ GİDERİ

14.000,00

05

CARİ TRANSFERLER

221.000,00

06

SERMAYE GİDERİ

2.338.000,00

09

SERMAYA TRASFERİ

32.000,00

10      YEDEK ÖDENEK      

373.000,00

 

TOPLAM

6.600.000,00

       

 

MECLİSTE BULUNANLAR

 

Karar T:06.10.2017

Başkan :Yavuz SOYLU

Üyeler  :Mustafa OK, Akıner ECEMİŞ ,   İlhami ERİKCİ ,   Osman FIRAT,  Ramazan ÇINAR,   Emin HATIBOĞLU , Veli ATEŞ, Yaşar DEVELİ ve Mahmut GÜNEŞ

KATILMAYAN ÜYELER:   

Karar No:

 

2017 /9

Sayfa No:

2

      

2018 YILI GELİR BÜTÇESİ

KODU

1

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

BAŞLANGIC

01

VERGİ GELİRLERİ

414.000,00

03

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

1.126.000,00

04

ALINAN BAĞIŞ VE YAR İLE ÖZEL GEL.

482.000,00

05

DİĞER GELİRLER

3.703,000,00

06

SERMAYE GELİRLER

775.000,00

08

 

 

TOPLAM

6.600.000,00

 Bütçe taslağı hakkında söz almak isteyen olmadı ve 2018 Mali yılı bütçe taslağı oy birliği ile kabul edildi.

 

                                              DİLEK VE TEMENNİLER

    Başkan; Değerli Meclis üyelerimiz gündemimizde bulunan konuları görüşüp karara bağlamış bulunuyoruz, bunların dışında söz almak isteyen varmı ? dedi. Meclis  üyesi Veli ATEŞ söz alarak Maden

Mezarlığı içerisindeki dere yatağının doldurularak mezarlığın genişletilmesini talep etti. Başkan söz alarak dere yatağının doldurulması için önceden ön çalışma yapılması gerektiğini dere yatağının dolması için yaklaşık 3.000 Kamyon dolgu malzemesi gerektiği söyledi. İleride konunun yeniden gündeme alınarak görüşülmesine karar verilerek Başkan üyelere, toplantıya katılmanızdan dolayı hepinize teşekkür ederim dedi.

 

 

         Yavuz SOYLU                    Osman FIRAT           Akıner ECEMİŞ

            Meclis Başkanı                   Meclis Katibi                   Meclis Katibi

                   (İmza)                                         (İmza)                                (İmza)

 

 

 

ASLININ AYNIDIR

10.10.2017

 

 

Yavuz SOYLU

Belediye Başkanı

 

 

      

 

 

 
BİZİ TAKİP EDİN