EYLÜL 2017 MECLİS KARARLARI
  

MECLİSTE BULUNANLAR

 

Karar T:08.09.2017

Başkan :Yavuz SOYLU

Üyeler  :Mustafa OK , Akıner ECEMİŞ  : İlhami ERİKCİ , ve  Osman FIRAT, Emin HATIBOĞLU,  Ramazan ÇINAR, Veli ATEŞ

   KATILMAYAN ÜYELER  Mahmut GÜNEŞ ve Yaşar DEVELİ

 

Karar No:

 

2017 /8

Sayfa No:

1

      

        Belediye Meclisimiz 08 EYLÜL  2017 Cuma günü saat 14:00’ de yapmış olduğu EYLÜL ayı toplantısında almış olduğu kararların örneğidir

 

         Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı yasanın 20. Maddesi gereğince aylık olağan toplantısını yapmak üzere 08.09.2017 tarihine tesadüf eden Cuma  günü saat 14:00 başkanlık odasında Meclis Başkanı Yavuz SOYLU’nun başkanlığında  toplandı. Toplantıya katılan üyelerin imzaları alındı. Toplantıya Belediye Meclis üyelerinden  Mahmut GÜNEŞ ve Yaşar DEVELİ

  toplantıya katılmadığı  görüldü.

         Başkan açılış konuşmasını yaparak, toplantıya katılan üyelere toplantıya katılmalarından dolayı teşekkür etti. Belediye Meclisimize gündem dışı olarak görüşülmesi için sevk edilen

   a-) Belediye Yaz.İşl.Müd.Ve Vahdi SÖZEN’nin Aile Cüzdan Ücretinin artırılması ile ilgili yazısı

  Gündeme alınması ile ilgili  dilekçenin de gündeme alınarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

        KARAR ÖZETİ :Bir önceki toplantıda alınan kararlara ilişkin tutanakların incelenmesi.

         KARAR :  Belediye Meclisimizin 04.08.2017 tarihinde yapmış olduğu Meclis toplantı tutanaklarının 1 sureti Meclis üyelerine dağıtılarak okunması incelenmesi beklendi  ve nakdi hata olup olmadığının kontrol edilerek söz alıp almak isteyenin olup olmadığının soruldu söz almak isteyen olmadığında gündemin diğer maddesine geçildi.

         KARAR :

2017/8-30  KARAR ÖZETİ Belediyemize ait yolların  diğer kurum ve kişilerce çalışma esnasında bozulması nedeni parasının belirlenmesi.

    KARAR : Yapılan açık görüşme ve işaretle oylamalar neticesinde; 2017 yılında Belediyemize ait yolların diğer kurum ve kişilerin çalışma yapması sonucunda bozulması nedeni ile Asfalt yolun M2’si 30,00 TL ,Kilitli parke taşının M2’si 25,00 TL ve Bordür taşının M2’ 20,00 TL alınmasına  ve 2017 yılı gelir tarifesine eklenmesine, toplantıya katılan Meclis üyelerimizin oy birliği ile karar verildi.

 

2017/8-31  KARAR ÖZETİ : Aile cüzdan bedelinin belirlenmesi

KARAR : Belediyemiz Evlendirme Memurunun vermiş sunmuş olduğu yazı okunarak, değerlendirildi . 08.09.2017 tarihi itibariyle Belediyemizde nikah kıydıran çiftlerden aile cüzdan bedeli 86,00 TL evrak kayıt harcı 64,00 TL toplam 150,00 TL alınmasına, 2017 yılı gelir tarifesine eklenmesine, toplantıya katılan Meclis üyelerimizin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Başkan :Yavuz SOYLU

Üyeler  :Mustafa OK, Akıner ECEMİŞ ,   İlhami ERİKCİ ,   Osman FIRAT,  Ramazan ÇINAR,   Emin HATIBOĞLU  ve Veli ATEŞ

 KATILMAYAN ÜYELER:   Yaşar DEVELİ ve Mahmut GÜNEŞ

 

Karar No:

 

2017 /8

Sayfa No:

2

      

 2017/8-32  KARAR ÖZETİ:   15 Ada, 3 Nolu Parselde bulunan yolun kamulaştırılması

     KARAR :İlçenin Çarşı mahallesi Pazaryeri Caddesinde bulunan  15 ada , 3 nolu parseli 18

 uygulaması sonucunda imar yolunda bulunması nedeniyle   kamulaştırma yapılmasına,  18 . madde yer

 gösterilen 483 ada 4 nolu parseldeki Nebibe Çağma’ ya ait 484/2400 hissesin 84,21 m2 taşınmazın  Belediye

geçmesi ve   bu alanların 2942   kanununun ilgili maddeleri gereğince kamulaştırma yapılasına ve

 yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine

 

 

 

                                              DİLEK VE TEMENNİLER

    Başkan; Değerli Meclis üyelerimiz gündemimizde bulunan konuları görüşüp karara bağlamış bulunuyoruz toplantıya katılmanızdan dolayı hepinize teşekkür ederim dedi.

 

 

         Yavuz SOYLU                    Osman FIRAT           Akıner ECEMİŞ

            Meclis Başkanı                   Meclis Katibi                   Meclis Katibi

                   (İmza)                                         (İmza)                                (İmza)

 

 

 

 

 

ASLININ AYNIDIR

14.09.2017

 

 

 

Yavuz SOYLU

Belediye Başkanı

 

 

 

 

Çamardı Belediyesinin 08.09.2017 tarih ve 2017/8

Sayılı Karar numarası altında aldığı 3 adet karar örneği

………./2017  tarihinde ……….Sayı ile Kayıt altına alınmıştır.

 

 

      

 

 

 
BİZİ TAKİP EDİN