KASIM 2017 MECLİS KARARLARI
 MECLİS KARAR TUTANAĞI

MECLİSTE BULUNANLAR

 

Karar T:03.11.2017

Başkan :Yavuz SOYLU

Üyeler  :Mustafa OK ,   Mahmut GÜNEŞ, İlhami ERİKCİ ,   Osman FIRAT, Emin HATIBOĞLU,  Ramazan ÇINAR,  ve Yaşar DEVELİ

KATILMAYAN ÜYELER  Akıner ECEMİŞ (İzinli) Veli ATEŞ

Karar No:

 

2017 /10

Sayfa No:

1

      

        Belediye Meclisimiz 03 KASIM  2017 Cuma günü saat 14:00’ de yapmış olduğu KASIM ayı toplantısında almış olduğu kararların örneğidir

 

         Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı yasanın 20. Maddesi gereğince aylık olağan toplantısını yapmak üzere 03.11.2017 tarihine tesadüf eden Cuma  günü saat 14:00 başkanlık odasında Meclis Başkanı Yavuz SOYLU’nun başkanlığında  toplandı. Toplantıya katılan üyelerin imzaları alındı.

Toplantıya Belediye Meclis üyelerinden Veli ATEŞ’in mazeretsiz olarak, Akıner ECEMİŞ’in izinli olduğu için katılmadığı görüldü. 

         Başkan açılış konuşmasını yaparak, toplantıya katılan üyelere toplantıya katılmalarından dolayı teşekkür etti. Belediye Meclisimize gündem dışı olarak görüşülmesi için sevk edilen konu olmadığından gündemin ilk maddesine geçildi.

 

        KARAR ÖZETİ :Bir önceki toplantıda alınan kararlara ilişkin tutanakların incelenmesi.

         KARAR :  Belediye Meclisimizin 06.10.2017 tarihinde yapmış olduğu Meclis toplantı tutanaklarının 1 sureti Meclis üyelerine dağıtılarak okunması incelenmesi beklendi  ve nakdi hata olup olmadığının kontrol edilerek söz alıp almak isteyenin olup olmadığının soruldu söz almak isteyen olmadığında gündemin diğer maddesine geçildi.

          DİLEK VE TEMENNİLER: Dilek ve temenniler bölümünde  Belediyemiz İçme su isale hattının  Karayolları kamulaştırma sınırından geçmesi talebinde bulunmuştuk. Karayolları teknik elemanlarınca mahalde yapılan kontrolde Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan (51-02) kontrol kesim numaralı ( Ovacık- Çamardı) il yolunun kamulaştırma sınırından geçirilmesine  17292892-030.03 sayılı yazıları  ile onay  verdiğinden içme su isale hattının Karayolları sınırına paralel geçirilmesini oylarınıza sunuyorum dedi. Yapılan oylamada içme su isale hattının Karayolları kamulaştırma sınırından paralel geçirilmesine oy birliği ile karar verildi.

          Yavuz SOYLU                    Osman FIRAT           Yaşar DEVELİ

            Meclis Başkanı                   Meclis Katibi                   Meclis Katibi

                   (İmza)                                         (İmza)                                (İmza)

 

 

ASLININ AYNIDIR

06.11.2017

 

 

Yavuz SOYLU

Belediye Başkanı

 

Çamardı Belediyesinin 03.11.2017 tarih ve 2017/10

Sayılı Karar numarası altında aldığı 2 adet karar örneği

………./2017  tarihinde ……….Sayı ile Kayıt altına alınmıştır.

 

 
BİZİ TAKİP EDİN