ARALIK 2017 MECLİS KARARLARI
 MECLİS KARAR TUTANAĞI

MECLİSTE BULUNANLAR

 

Karar T:01.12.2017

Başkan :Yavuz SOYLU

Üyeler  :Mustafa OK ,   Mahmut GÜNEŞ, İlhami ERİKCİ ,   Osman FIRAT, Emin HATIBOĞLU,  Ramazan ÇINAR,   Yaşar DEVELİ ve Akıner ECEMİŞ

KATILMAYAN ÜYELER  Veli ATEŞ

Karar No:

 

2017 /11

Sayfa No:

1

      

        Belediye Meclisimiz 01 ARALIK  2017 Cuma günü saat 14:00’ de yapmış olduğu ARALIK ayı toplantısında almış olduğu kararların örneğidir

 

 

         Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı yasanın 20. Maddesi gereğince aylık olağan toplantısını yapmak üzere 01.12.2017 tarihine tesadüf eden Cuma  günü saat 14:00 başkanlık odasında Meclis Başkanı Yavuz SOYLU’nun başkanlığında  toplandı. Toplantıya katılan üyelerin imzaları alındı.

Toplantıya Belediye Meclis üyelerinden Veli ATEŞ’in mazeretsiz olarak,  katılmadığı görüldü. 

         Başkan açılış konuşmasını yaparak, toplantıya katılan üyelere toplantıya katılmalarından dolayı teşekkür etti. Belediye Meclisimize gündem dışı olarak görüşülmesi için sevk edilen konu olmadığından gündemin ilk maddesine geçildi.

 

 

        KARAR ÖZETİ :Bir önceki toplantıda alınan kararlara ilişkin tutanakların incelenmesi.

 

         KARAR :  Belediye Meclisimizin 03.11.2017 tarihinde yapmış olduğu Meclis toplantı tutanaklarının 1 sureti Meclis üyelerine dağıtılarak okunması incelenmesi beklendi  ve nakdi hata olup olmadığının kontrol edilerek söz alıp almak isteyenin olup olmadığının soruldu söz almak isteyen olmadığında gündemin diğer maddesine geçildi.

 

       KARAR ÖZETİ 2017/11/35 :Trafo binası – İçme su Trafo yerlerinin imarda gösterilmesi.

      

 KARAR : İlçemiz  Çarşı Mahallesinde  Plan değişikliğine konu olan  yer  enerji ihtiyacına yönelik olarak medaş tarafından  yer belirlenmesi yapılmıştır.  Belirlenen konumlar doğrultusunda  trafo alanı  için  imar planı değişikliğine ihtiyaç duyulmaktadır.  Talep edilen yer  alan içinde mevcut durumda  trafo alnı bulunmamaktadır. Planlana Trafo alanı  Y: 410790.694-410791.959 ve X 4189615.412-4189607.621 koordinatları arasında yer almaktadır. Planlana Trafo alanı Büyüklüğü 39 m2dir. Enerji Piyasası  Düzenleme Kurumunun  trafo tesislerine ait  kamulaştırma  işi kapsamında  bahsi geçen alan  imar değişikliği ile yeniden  planlanmış, trafo yeri belirlenmiştir.  Bu trafo yeri için 3194 sayılı İmar Kanununun  8. b.bendine göre  plan değişikliklerinin yapılmasına  askıya çıkarılmasına , ilan tutanaklarının tutulmasına ve planların  yürürlüğüne konulmasına   Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.        

 

 
BİZİ TAKİP EDİN