OCAK 2018 MECLİS GÜNDEMİ
 T.C.

ÇAMARDI İLÇESİ MERKEZ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

SAYI      :  M.51.3.ÇAM..0.005.0.01/                                                                    ÇAMARDI                   

KONU   :  Meclis toplantısı.                                                                                   02/01/2018                    

 

 

 

İLAN

 

                Belediye Meclisimiz 5393 sayılı kanunun 20.maddesi gereğince aşağıda gündemde yazılı  maddeleri  görüşüp  bir  karar bağlamak üzere   05/01/2018  tarihine rastlayan Cuma günü saat 14:00’de  Belediyemiz Hizmet binası toplantı salonunda olağan toplantısını yapacaktır.

                 Bilgilerinize rica  ederim.

 

 

 

                                                                                                                              Yavuz SOYLU

                                                                                                                            Belediye Başkanı

 

 

 

 

G  Ü  N  D  E  M                                :

 

    Bir önceki meclis toplantı tutanaklarının incelenmesi.

1-)  Meclis Tatil ayının belirlenmesi.

2-)  Taşınmaz mal alımı, satışı ve kiraya verilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi.      .

3-) Belediyemize ait dükkan kiralarının belirlenmesi..

4-) Zabıta fazla çalışma ücretinin belirlenmesi.

5-) Belediye Meclis üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.

6-) Belediye geçici işçi vizelerinin onanması.

7-) 5393 S.K  25 Maddesine göre  Denetim Komisyonu Üye secimi.

8-) Araç gereç alımı için Encümene yetki  verilmesi.

9-) Mal ve hizmet alımları için Belediye başkanına  yetki verilmesi

10-) Belediye gelirleri ile harçların (inşaat) belirlenmesi.

11-)İçme su tesisi için, geçiş izinlerinde kamu yararı kararı alınması.

12-)Kerim ÖZKAYA’nın Taksi Durağında ticari taksi çalıştırması ile ilgili dilekçesinin

       görüşülmesi.

12-)Belediye Şirketi Kurulması Konusunun görüşülmesi.

      Dilek ve Temeniler.   

 
BİZİ TAKİP EDİN