MART 2018 MECLİS KARARLARI
  

MECLİSTE BULUNANLAR

 

Karar T:02.03.2018

Başkan :Yavuz SOYLU

Üyeler  : Yaşar DEVELİ,Ramazan ÇINAR,  Osman FIRAT,  Mahmut GÜNEŞ ,Mustafa OK,  İlhami ERİKCİ

Emin HATIBOĞLU , Akıner ECEMİŞ  ve  Veli ATEŞ

KATILMAYAN ÜYELER :

Karar No:

 

2018 /3

Sayfa No:

1

      

        Belediye Meclisimiz 02 MART  2018 Cuma günü saat 14:00’ de yapmış olduğu Mart ayı toplantısında almış olduğu kararların örneğidir.

 

         Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı yasanın 20. Maddesi gereğince aylık olağan toplantısını yapmak üzere 02.03.2018 tarihine tesadüf eden Cuma  günü saat 14:00 başkanlık odasında Meclis Başkanı Yavuz SOYLU’nun başkanlığında  toplandı. Toplantıya katılan üyelerin imzaları alındı. Toplantıya Belediye Meclis üyelerinin tamamının katılmadığı görüldü.

 

         Başkan açılış konuşmasını yaparak, toplantıya katılan üyelere toplantıya katılmalarından dolayı teşekkür etti. Belediye Meclisimize gündem dışı olarak görüşülmesi için sevk edilen Konu olmadığından gündemin ilk maddesine geçildi.

 

 

          :Bir önceki toplantıda alınan kararlara ilişkin tutanakların incelenmesi.

      Belediye Meclisimizin 01.02.2018 tarihinde yapmış olduğu Meclis toplantı tutanaklarının 1 sureti Meclis üyelerine dağıtılarak okunması incelenmesi beklendi  ve nakdi hata olup olmadığının kontrol edilerek söz alıp almak isteyenin olup olmadığının soruldu Belediye Meclis üyesi Emin HATİPOĞLU söz alarak Bir önceki toplantının 15 maddesinde “İller Bankasından gelen İmar Planlarının görüşülmesi maddesinde” sadece koordinatların yazıldığını, bu nedenle nerelerde imar değişikliği yapıldığını anlayamadığını söyledi. Başkada söz almak isteyen olmadığından gündemin diğer maddesine geçildi.

 

           

 

 

           Yavuz SOYLU                  Osman FIRAT           Akıner ECEMİŞ

            Meclis Başkanı                   Meclis Katibi                   Meclis Katibi

                   (İmza)                                         (İmza)                                (İmza)

 

 

 

 

MECLİSTE BULUNANLAR

 

Karar T:02.03.2018

Başkan :Yavuz SOYLU

Üyeler  : Yaşar DEVELİ ,Ramazan ÇINAR,  Osman FIRAT,  Mahmut GÜNEŞ ,Mustafa OK, İlhami ERİKCİ

Emin HATIBOĞLU, Veli ATEŞ ve Akıner ECEMİŞ 

KATILMAYAN ÜYELER :  

Karar No:

 

2018 /3

Sayfa No:

2

     

 

 

 

2018/3-17 KARAR ÖZETİ : Sayaçsız veya arızalı sayaçlı  içme suyu kullananların (Götürü) ücretlerinin belirlenmesi:

 

 

 

         KARAR :Başkan Sayın Meclis üyeleri İlçemizde Belediyemiz içme suyu isale hattından su kullanıp, sayacı olamayan veya arızalı sayaçlı vatandaşlara caydırıcı olması bakımından aylık  100,00 TL alınmasını oylarınıza sunuyorum dedi. Yapılan oylamada kaçak su kullananlardan götürü usulü ile aylık 100,00 TL alınmasına karar verildi

 

 

 

            Yavuz SOYLU                 Osman FIRAT           Akıner ECEMİŞ

            Meclis Başkanı                   Meclis Katibi                   Meclis Katibi

                   (İmza)                                         (İmza)                                (İmza)

 

 

 

 

MECLİSTE BULUNANLAR

 

Karar T:02.03.2018

Başkan :Yavuz SOYLU

Üyeler  : Yaşar DEVELİ ,Ramazan ÇINAR,  Osman FIRAT,  Mahmut GÜNEŞ ,Mustafa OK, İlhami ERİKCİ

Emin HATIBOĞLU , Akıner ECEMİŞ  ve Veli ATEŞ

KATILMAYAN ÜYELER :  

Karar No:

 

2018 /3

Sayfa No:

3

      

 

 

 

 

2018/3-18 KARAR ÖZETİ : ;İçme suyu açma kapama ücretinin belirlenmesi

 

         KARAR : Belediyemiz içme su abonelerinden açma kapama bedeli olarak  50,00 TL (Elli TL) alınmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

          Yavuz SOYLU                 Osman FIRAT            Akıner ECEMİŞ

            Meclis Başkanı                   Meclis Katibi                   Meclis Katibi

                   (İmza)                                         (İmza)                                (İmza)

      

 

 

 

 

 

 

 

 
BİZİ TAKİP EDİN