OCAK 2015 MECLİS KARALARI
 
MECLİSTE BULUNANLAR
 
Karar T:05.01.2015
Başkan :Yavuz SOYLU
Üyeler  : Yaşar DEVELİ, ,Ramazan ÇINAR,  Osman FIRAT,  Mahmut GÜNEŞ ,Mustafa OK, İlhami ERİKCİ
Emin HATIBOĞLU , Akıner ECEMİŞ ve Veli ATEŞ
KATILMAYAN ÜYELER :    
Karar No:
 
2015 - 1
Sayfa No:
1
     
 
        Belediye Meclisimiz 5 Ocak  2015 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 14:00’ de yapmış olduğu Ocak ayı toplantısında almış olduğu kararların örneğidir.
 
         Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı yasanın 20. Maddesi gereğince aylık olağan toplantısını yapmak üzere 05.01.2015 tarihine tesadüf eden Pazartesi  günü saat 14:00 Belediyemiz toplantı salonunda  Meclis Başkanı Yavuz SOYLU’nun başkanlığında  toplandı. Toplantıya katılan üyelerin imzaları alındı.  Belediye Meclis üyelerinin tamamının toplantıya katıldıkları görüldü.
         Başkan açılış konuşmasını yaparak,  üyelere toplantıya katılmalarından dolayı teşekkür etti. Belediye Meclisimize gündem dışı olarak görüşülmesi için sevk edilen konu olmadığından gündemin ilk maddesine geçildi.
 
2015/1-1 KARAR ÖZETİ :  1-)  Bir önceki Meclis Toplantı Tutanaklarının İncelenmesi.
        KARAR: Belediye Meclisimizin 05.12.2015  tarihli  Meclis toplantı tutanaklarının 1 sureti Meclis üyelerine dağıtılarak okunması, incelenmesi beklendi.   Nakdi hata olup olmadığının kontrol edilerek söz alıp almak isteyenin olup olmadığının soruldu . Söz almak isteyen olmadığından gündemin diğer maddesine oy birliği ile karar verildi.
 
         2015/1-2 KARAR ÖZETİ : Meclis Tatil ayının belirlenmesi.
      KARAR :   Başkan ; Sayın Meclis Üyelerimiz, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesinde Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.  Denmektedir. 2015 yılı içinde Ramazan ayına denk gelen Temmuz ayın da Meclisimizin  tatil ayı olarak belirlenmesini oylarınıza sunuyorum dedi. Yapılan oylamada 2015 yılı Temmuz ayının Meclis tatil ayı olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
      2015/1-3 KARAR ÖZETİ : Taşınmaz mal satışı, alımı, kiraya verilmesi ve kiralanması için Belediye Encümeni,ne yetki verilmesi.
 
       KARAR :  5393 Sayılı Belediye Kanunun (18) maddesi gereğince; Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına için 5393 Sayılı kanunun 34 (g) maddesinde belirtilen konularda  Belediye Encümenin yetkilendirilmesine  oy birliği ile karar verildi.   
    2015/1-4 KARAR ÖZETİ :  Araç gereç alımı ve satışı  için Belediye Encümenine yetki verilmesi :
      KARAR :   Başkan değerli üyelerimiz, 2014 yılı içerisinde ihtiyaç duyulan 1 Ad kepçe , 1 ad traktör ve bir adet de pikap aldık. 2014 yılı içinde ekonomik ömrünü tamamlayan 8 adet araç satışa çıkararak 5 sattık, hala elimizde satılması gereken en az üç adet araç bulunmaktadır. Bu konu da söz almak isteyen varmı dedi. Söz alan olmadığı için ara, gerek alımı ve satışı için, Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
 
MECLİSTE BULUNANLAR
 
Karar T:05.01.2015
Başkan :Yavuz SOYLU
Üyeler  : Yaşar DEVELİ, ,Ramazan ÇINAR,  Osman FIRAT,  Mahmut GÜNEŞ ,Mustafa OK, İlhami ERİKCİ
Emin HATIBOĞLU , Akıner ECEMİŞ ve Veli ATEŞ
KATILMAYAN ÜYELER :    
Karar No:
 
2015 - 1
Sayfa No:
2
      2015/1-5 KARAR ÖZETİ:  Mal ve Hizmet Alımları için Belediye Encümenine Yetki verilmesi
 
    KARAR :   Başkan Sayın arkadaşlarım , 2015 Yılı içerisinde alınacak olan mal ve hizmet alımları  için, Meclisimizin, Belediye Encümenine yetki vermesi gerekiyor. Bu mal ve hizmetler  
   Akaryakıt ve akaryakıt ürünleri, Bordür parke taşı alımı, Hizmet satın alımı (1 yıl süre ile işçi çalıştırılması) ve ileride ihtiyaçlar doğrultusunda yapılması gereken ihaleler oluşturmaktadır dedi. Söz almak isteyen olup olmadı soruldu. Söz alan olmadığından, oylama yapıldı. 2015 yılı içerisinde  mal ve hizmet alımları için Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
         2015/1-6 KARAR ÖZETİ: Yeniden Örgütlenme ve Norm kadroya uyum sağlama konusunun görüşülmesi.
KARAR : Başkan Sayın arkadaşlarım 5393 sayılı kanunun 18 (I) maddesi gereği  Norm kadro ihdası , iptali ve değişikliklerine karar vermek Meclisimizin görevleri arasındadır.
Bu bağlamda 10.04.2014 tarih ve 28968 Sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik gereği Belediyemizin de içinde bulunduğu D4 gurubu Memur norm kadro sayısı 38 den 53 çıkartılmıştır. Sürekli işçi sayısı da 19 dan 27 ye yükseltilmiştir. Eski kadrolarımızın iptal edilerek yeniden yapılanma (ihdas) ve norm kadroya uyum sağlamamız gerekmektedir.
SINIFI
UNVANI
DERCESİ
ADEDİ
G.İ.H
G.İ.H
G.İ.H
G.İ.H
G.İ.H
G.İ.H
G.İ.H
A.H.
G.İ.H
G.İ.H
G.İ.H
G.İ.H
G.İ.H
G.İ.H
G.İ.H
GİH.
G.İ.H
T.H.
T.H
T.H.
T.H
T.H.
T.H.
T.H
S.H
S.H
S.H
S.H
Y.H
G.İ.H
G.İ.H
G.İ.H
G.İ.H
Gİ.H
G.İ.H
G.İ.H
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ
FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ
PLAN PROJE MÜDÜRÜ
SU İŞLERİ MÜDÜRÜ
PARK VE BAHCELER MÜDÜRÜ
AVUKAT
ŞEF
ANBAR MEMURU
VERİ HAZIRLAMA VE KONT.İŞLT.
MUHASEBECİ
TAHSİLDAR
ŞOFÖR
SİVİL SAVUNMA UZMANI
SAYAÇ MEMURU
MUHTEMET
TEKNİSYEN
TEKNİSYEN
TEKNİKER
MÜHENDİS
MİMAR
ÖLÇÜ AYAR MEMURU
JEOLOG
VETERİNER HEKİM
TABİP
EBE
SAĞLIK MEMURU
HİZMETLİ
İTFAİYE ÇAVUŞU
İTFAİYE ERİ
ZABITA AMİRİ
ZABITA KOMSERİ
ZABITA MEMURU
ZABITA MEMURU
ZABITA MEMURU
1
4
4
4
4
4
4
6
6
7
5
5
5
6
4
5
8
4
7
8
7
7
7
7
7
7
8
8
9
8
9
4
7
3
5
9
 
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
                               3
                               3
                                                                                              TOPLAM                               53
 
MECLİSTE BULUNANLAR
 
Karar T:05.01.2015
Başkan :Yavuz SOYLU
Üyeler  : Yaşar DEVELİ, ,Ramazan ÇINAR,  Osman FIRAT,  Mahmut GÜNEŞ ,Mustafa OK, İlhami ERİKCİ
Emin HATIBOĞLU , Akıner ECEMİŞ ve Veli ATEŞ
KATILMAYAN ÜYELER :    
Karar No:
 
2015 - 1
Sayfa No:
3
SINIFI
ÜNVANI
DERECE
AD
SINIFI
ÜNVANI
DERECE
AD
G.İ.H
G.İ.H
G.İ.H
G.İ.H
G.İ.H
G.İ.H
G.İ.H
G.İ.H
G.İH.
G.İ.H
G.İ.H
G.İ.H
G.İ.H
G.İ.H
G.İ.H
T.H
T.H
T.H
T.H
S.H
S.H
Y.H
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
MALİ HİZMETLER MÜD.
FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ
SU İŞLERİ MÜDÜRÜ
ANBAR MEMURU
MUHASEBECİ
TAHSİLDAR
ŞOFÖR
MUHTEMET
İTFAİYE CAVUŞU
İTFAİYE ERİ
ZABITA KOMSERİ
ZABITA MEMURU
ZABITA MEMURU
ŞEF
TEKNİKER
MÜHENDİS
MİMAR
ÖLÇÜ VE  AYAR MEMURU
VETERİNER HEKİM
EBE
HİZMETLİ
3
3
3
3
7
5
5
5
8
8
9
7
5
9
6
8
7
7
7
7
8
       9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
1
G.İ.H
G.İ.H
G.İ.H
G.İ.H
G.İ.H
G.İ.H
G.İ.H
A.H.
G.İ.H
G.İ.H
G.İ.H
G.İ.H
G.İ.H
GİH.
G.İH.
T.H
T.H.
T.H
T.H.
T.H.
T.H
S.H
S.H
S.H
S.H
Y.H
G.İ.H
G.İ.H
G.İ.H
G.İ.H
G.İ.H
G.İ.H
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ
FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ
PLAN PROJE MÜDÜRÜ
SU İŞLERİ MÜDÜRÜ
PARK VE BAHCELER MÜDÜRÜ
AVUKAT
ŞEF
ANBAR MEMURU
MUHASEBECİ
TAHSİLDAR
ŞOFÖR
SİVİL SAVUNMA UZMANI
MUHTEMET
TEKNİSYEN
TEKNİKER
MÜHENDİS
MİMAR
ÖLÇÜ AYAR MEMURU
JEOLOG
VETERİNER HEKİM
TABİP
EBE
SAĞLIK MEMURU
HİZMETLİ
İTFAİYE ÇAVUŞU
İTFAİYE ERİ
ZABITA AMİRİ
ZABITA KOMSERİ
ZABITA MEMURU
ZABITA MEMURU
 
1
4
4
4
4
4
4
6
6
7
5
5
6
4
8
7
8
7
7
7
7
7
7
8
8
9
8
9
4
7
5
        9
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1<
 
BİZİ TAKİP EDİN