OCAK 2015 MECLİS GÜNDEMİ
T.C.
ÇAMARDI İLÇESİ MERKEZ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 
 
SAYI      :  M.51.3.ÇAM..0.005.0.01/                                                                    ÇAMARDI                   
KONU   :  Meclis toplantısı.                                                                                   29/12/2014                    
 
 
DOSYA
 
              Belediye Meclisimiz 5393 sayılı kanunun 20.maddesi gereğince aşağıda gündemde yazılı  maddeleri  görüşüp  bir  karar bağlamak üzere   02/01/2015  tarihine rastlayan Cumagünü saat 14:00’de  Belediyemiz Hizmet binası toplantı salonunda olağan toplantısını yapacaktır.
                 Bilgilerinize Arz  ederim.
 
                                                                                                                             Yavuz SOYLU
                                                                                                                            Belediye Başkanı
 
 
 
G  Ü  N  D  E  M                                :
 
       Yoklama.
1-) Bir önceki toplantıda alınan kararların incelenmesi.
2-) Meclis Tatil ayının belirlenmesi.
3-) Taşınmaz mal satışı,  alımı, kiraya verilmesi ve kiralanması
       için Belediye Encümenine yetki verilmesi.
4-) Araç gereç alımı ve satışı için Encümene yetki verilmesi
5-) Akaryakıt ve ürünleri, Kilitli parke taşı alımı ve döşeme işçiliği alımı
      Hizmet alımı ihalesi yapmak için Encümene yetki verilmesi.
6-) Yeniden örgütlenme ve Norm kadroya uyum sağlama konusunun görüşülmesi
7-) Zabıta Fazla mesai ücretinin belirlenmesi.
8-) Belediye Meclis huzur hakkının belirlenmesi.
9-)İşçi vizelerinin görüşülmesi.
     Dilek ve temenniler.
     Kapanış 
 
BİZİ TAKİP EDİN