hizmet standardı
                                                             ÇAMARDI BELEDİYESİ

                                                 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULANHİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMASÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)

1

Yapı  Ruhsat ve Kullanım izin Belgesi

1-Dilekçe

2-Tapu kaydı

3-Aplikasyon

4-İmar durum belgesi

5-Şahsın kimlik fotokopisi

6-Emlak alım vergisi ilişik kesme belgesi

7-Cins değişikliği yazısı

8-Adres beyanı

9-Numarataj

10-Yapı kontrol

11-Maliye bina  tesis yazısı

12-SSK dan ilişiksiz belgesi

13-Harç ve ücretler

14-İskan dilekçesi

 

20 GÜN

2

Çap

1-Aplikasyon Krokisi,

2- Tapu Fotokopisi,

3- Harç Makbuzu

3 GÜN

 

1  GÜN

3

Kuşat Ruhsat işleri

1- Kimlik Fotokopisi,

2- ÇTV Kaydı,

3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,

4-  1 Adet Fotoğraf,

5- Ustalık Belgesi,

6- Kira Kontratı Fotokopisi,

7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı

8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,

9- Motor Beyannamesi,(İşyerinde motor çalıştıracaksa)

10- Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi

11- İtfaiye Raporu,

 

 

1 GÜN

4

Cenaze, Defin

1- Doktor Raporu,

2- Nüfus Kâğıdı,

3- Ölüm Belgesi.

*

5

Asker ailelerine yapılan yardımlar (4109 sayılı kanun)

 

*

6

Nikâh işlemleri

1- Nüfus Cüzdanı,

2- Nüfus Kayıt Örneği,

3- Evlenme Beyannamesi,

4- Fotoğraf,( 5 er adet)

5- Sağlık Raporu,

6- İzin Belgesi.

1 GÜN

 

 Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge

 ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da

 ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri:                                                                          İkinci Müracaat Yeri:

İsim            :Vahti SÖZEN                                                              İsim           :Ömer KARATAŞ       

Unvan       : Yazı işl. Müd. ..                                                          Unvan        : Fen İşl. Tekn

Adres         :Belediye                                                                     Adres         : Belediye

Tel             :03887112165                                                             Tel             : 03887112165

Faks          :03887112497                                                             Faks          : 03887112497

 
BELEDİYE
Belediyemizin Tarihi
Belediye Başkanları
Hizmet Standardı
İmar Planı
Projeler
İhaleler
BİZİ TAKİP EDİN