Çamardı Belediyesi Resmi Web Sitesi

ÇAMARDI BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

                                                                                 T.C

                                                      ÇAMARDI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                      TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALE İLANI

 

 

  1. Çamardı Belediyesine ait Bereketli, Maden ve Yunusemre Mahallelerinde bulunan 2 adet Dükkan (Ofis ve İşyeri) ve 42 Adet Arsa vasıflı taşınmaz mallar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Ve 47. Maddelerine göre açık arttırma usulü ile satışı yapılacaktır.
  2. İhale 26.05.2023 tarih Cuma günü saat 14.00 ‘da Belediye toplantı salonunda yapılacaktır.
  3. Muhammen Bedeli ile Geçici teminat bedeli şartnamede yazılmıştır.
  4. 2886 Devlet ihale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
  5. İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) gerekçesini belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. İhaleyi uygun görmediği takdirde iptal etmeye yetkilidir.
  6. İhale şartnamesi mesai günlerinde mesai saatleri içeresinde Çamardı Belediyesi Fen ve İmar İşleri Biriminde görülebilecektir.
  7. Bu ihaleye ilişkin şartnamenin uygulanmasından doğabilecek olan her türlü ihtilaflar halinde Çamardı Mahkemeleri ve İcra Müdürlüğü yetkilidir.

 

Sayın halkımıza ve ilgililere ilanen duyurulur.

FİYAT LİSTEMİZ İHALELER LİNKİNDEDİR.

 

 

 

 

                                                                                                                      Yavuz SOYLU

                                                                                                                     Belediye Başkanı