Çamardı Belediyesi Resmi Web Sitesi

Çamardı Merkez Hanyazı Mevkiininde Bir Kısmı Kapalı Sistem Oluyor

Çamardı Merkez Hanyazı Mevkiininde Bir Kısmı Kapalı Sistem Oluyor

NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ 

Niğde İli Çamardı Merkez Hanyazı Kapalı Sistem YÜS Sulama Tesisi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası
:
2017/184533
 
1-İdarenin
a) Adresi
:
Adana Yolu Üzeri 51100 Merkez /NİĞDE
b) Telefon ve faks numarası
:
3882323360 - 3882323364
c) Elektronik Posta Adresi
:
ihale@nigdeozelidare.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
2450 m. Ø225mm. PVC boru döşenmesi, 2450 m. Ø280mm. PVC boru döşenmesi 26 adet siltasyon, su alım (almaç), hat kesme, vantuz,tahliye vanaları ve rögarın imalatı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
:
Niğde - Çamardı İlçesi / Hanyazı Mevkii
c) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi
:
Yer tesliminden itibaren 120 (Yüz Yirmi ) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:
Niğde İl Özel İdaresi
b) Tarihi ve saati
:
09.05.2017 - 10:00