Çamardı Belediyesi Resmi Web Sitesi

İmar Planı Askı Tutanağı

T.C

NİĞDE İLİ

ÇAMARDI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANLARININ YAPIMI İLE İLGİLİ ASKI İLANI

Belediyemiz ve İller Bankası Tarafından  01.02.2018 tarih ve 2018/2 sayılı Belediye Meclis Kararı ve Meclis Kararı İnceleme Raporuna göre hazırlanan Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından oluşan imar planlarımız 06.04.2018 tarih ve 2018/4-31-C meclis kararıyla onaylanmış olup onay tarihinden itibaren Belediyemizce tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilecektir. İmar Planlarımız askıya çıkarılmış olup halkımıza ilanen duyurulur. 06.04.2018