Çamardı Belediyesi Resmi Web Sitesi

YENİ ÇARŞI MAH. KAFETERYA KİRALAMASI

YENİ ÇARŞI MAH. KAFETERYA KİRALAMASI

T.C

ÇAMARDI İLÇESİ MERKEZ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

                                                   KİRALAMA İHALE İLANI

 

1 – Çamardı Belediyesine ait Albay Fethi Bey Caddesi 13 Ada 2 Parsel üzerinde bulunan kafeterya 2886 Sayılı Kanun 45. ve 47. Maddelerine göre açık arttırma usulü ile 9 (DOKUZ) yıllığına kiraya verilecektir.

 

              2- İhale 04.11.2021 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 14.00 ‘ da Belediye Toplantı salonunda yapılacaktır.

 

                         3-Kira Bedeli ve Geçici teminat bedeli şartnamede yazılmıştır.

 

                                                                         4- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

 

                                     5-İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) gerekçesini belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. İhaleyi uygun görmediği takdirde iptal etmeye yetkilidir.

 

                         6-İhale şartnamesi mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Çamardı Belediyesi Fen ve İmar işlerinde görülebilecektir.

 

                        7-Bu ihaleye ilişkin şartnamenin uygulanmasından doğabilecek olan her türlü ihtilafları halinde Çamardı Mahkemeleri ve İcra Müdürlüğü yetkilidir.

 

               Sayın halkımız ve ilgililere ilanen duyurulur.

 

 

 

             Yavuz SOYLU 

            Belediye Başkanı